اشتباهات در رابطه

  شاید بتوانید او را به ازدواج راضی کنید اما اگر این ۴  اشتباه را مرتکب شوید ماندن در این رابطه

که برای شکل گرفتنش زحمت زیادی کشیده اید برایتان دشوار می شود .

اشتباهات در رابطه

اشتباهات در رابطه

هزار راه نرفته وجود دارد برای اینکه بتوانید فرد مورد علاقه تان را کنار خود داشته باشید بدون اینکه به احساس خود و یا طرف مقابل ضربه ای وارد شود

 

۱- خوبی بی حدو مرز

انقدر خوبی نکنید که  به خاطر نگرفتن باز خورد مناسب

نسبت به ادامه دادن ان رویه دل سرد شوید .

همسرتان شما را همانطور که تا امروز بوده اید می خواهید و زمانی که

بی حدو مرز خوبی کردن رابطه را شروع می کنید و در ادامه راه انرژی تان تمام می شود .

نه تنها به خودتان بلکه به او و رابطه ای که ساخته اید هم صدمه می زنید .

 

۲- انتظار بیش از اندازه

کلیشه هایی که تا امروز در ذهنت تان شکل گرفته بودند را فراموش کنید.

پدر شوهر خواهر شما همه هزینه های عروسی را داده اما پدر شوهر شما نه ؟

مادر شوهر دوستتان سر عقد سرویس جواهر به او داده ما مادر شوهر شما نه ؟

بپذیرید که اداب و رسوم خانواده های مختلف با هم متفاوت است و البته توانایی های انها هم

در عمل به اداب و رسوم به یک اندازه نیست .

 

اشتباهات در رابطه

اشتباهات در رابطه

 

۳- توی سرش نکوبید

همسر شما مسئول اشتباهات دیگران نیست . اگر خانواده ی او با ازدواج شما مخالف بودنده اند

و برای سد کردن راه شما سنگ مقابل پای تان انداخته اند او الزاما نباید در این مورد

پاسخگو باشد .

شاید شریک زندگی شما نتوانسته باشد نقش لولا را خوب بازی کند و میان شما صلح حاکم کند

اما اشتباهات دیگران به او مربوط نیست و نباید به خاطرشان شرزنش شود .

 

 

۴- زود صمیمی نشوید

یادتان بماند که اولین اصلی که برای رابطه با خانواده همسرتان باید به ان پایبند باشید

احترام است و نه صمیمیت .

قرار نیست شما و خواهر شوهرتان دوستان قسم خورده هم باشید اما وظیفه دارید

که به او با تمام تفاوت هایی که با شما دارد و تمام اشتباهاتی که ممکن است در برخورد با شما

انجام دهد احترام بگذارید و اجازه ندهید مرز های میان تان زیر پا گذاشته شوند .