عکس پروفایل تابستانی – در این قسمت از سایت فرانیاز می خواهیم عکس هایی از :

عکس پروفایل تابستانی دخترانه – عکس تابستانی  -پروفایل تابستانه -عکس تابستان فانتزی

عکس پروفایل منظره عاشقانه- مناظر تابستانی -عکس منظره تابستان را برای شما کاربران گرامی به نمایش بگذاریم .
با ما همراه باشید .

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

 

عکس پروفایل تابستانی

پژوهش و بررسی مفهوم «طبیعت» بخش بسیار بزرگی از دانش بشر را تشکیل می‌دهد؛

هرچند که بشر خود پاره‌ای از طبیعت است، «فعالیت‌های بشری»

اغلب به عنوان یک گروه جداگانه از دیگر پدیده‌های طبیعی مورد بررسی و گفتگو قرار می‌گیرند.

 

عکس پروفایل تابستانی

مرا در خیابان لبخند سبز صبح کاشتند
در صف لطیف تابستانی طویل منتظران
قلبهایی طلائی که بی وقفه می تپیدند
و آرزوی دل انگیز رهایی داشتند

عکس پروفایل تابستانی

فصل تابستان است

سایه ای می جویم

سایه ای پر الفت

کوچه ها گرم کلام

خانه ها گرم سخن

عکس پروفایل تابستانی

تـو قـبل از که شـوی  آماده خواب            کــمـی از کــوزه بشـنـو قـلقل آب
هــوای پــشــت بـام شب پر سـتاره          بــه آدم مـیــدهـد عـمـــر دوبــــــار

عکس پروفایل تابستانی

اگر بر خاک لحاف از دستت افتاد            بــدان حتـما گلیمت برده است باد
بـا آن دسـت قـشـنگ و مـهربانـت         بــیـاور کــوزه را با کــوزه دانت

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

ان طرف تر

دخترک می دوزد

لباس از جنس خیال

و عروسک پشت ویترین مغازه

چشمکی می زند به دنبال لباس

عکس پروفایل تابستانی

حیات دور از اوز دشـوار بـاشـد             گلی که در اوز نیست خار باشد
بهارش را که نیست لازم به گفتن          از آن خهر و حکار و دل  شکفتن

عکس پروفایل تابستانی

 

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

 

عکس پروفایل تابستانی

فصل تابستان است

سایه ای می جویم

سایه ای پر الفت

کوچه ها گرم کلام

خانه ها گرم سخن

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

 

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی

عکس پروفایل تابستانی