تاورکرین نصب

تاورکرین نصب درپورتال جامع رانیاز فراترازنیازهرایرانی

تاورکرین نصب ، جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد

که ساختارهای متفاوتی بنا به نوع توقع کاربر را دارا می باشد.

تاورکرین نصب

تاورکرین نصب جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد.

تاورکرین نصب

مرحله ی اول در همه ی تاور کرین ها نصب پایه ی آن است به سه صورت انجام می شود.

رایج ترین روش پایه تثبیت (Anchor Base Tower Crane) است که در فنداسیون بتنی ساختمان نصب می شود.

روش دوم نصب بر روی کالسکه است به اینصورت که کالسکه تاور کرین به وسیله وزنه های بتنی در جای خود ثابت می شود.

روش سوم نصب بر روی ریل متحرک می باشد

که با این روش تاور کرین قابلیت حرکت در پروژه را خواهد داشت.

 

نصب سکشن اصلی یا سکشن مادر تاور کرین

مرحله دوم نصب سکشن اصلی به پایه فولادی تاور کرین به وسیله پین یا پیچ و با استفاده از جرثقیل متحرک (Mobile Crane) است.

سکشن اصلی که در اکثر تاور کرین ها بزرگتر و قوی تر از سکشن های ارتفاعی است.

در این مرحله درجه انحراف عمودی تاور کرین کنترل می شود.
در نصب این تاور کرین به پایه تثبیت از ۱۶ بولت (Bolt) استفاده شده است.

این بولت های فولادی می توانند گشتاوری در حدود ۴۳۰۰ پوند بر فوت را تحمل کنند.

تاورکرین نصب جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد.

نصب سکشن های ارتفاعی

روند نصب تاور کرین با اضافه شدن سکشن های ارتفاعی ادامه پیدا می کند تا ارتفاع مورد نیاز به دست آید.

 

نصب گردان تاور کرین

پس از نصب آخرین سکشن ارتفاعی قطعه زیر گردان و گردان تاور کرین نصب می شود.

این قطعه اغلب سنگین ترین قطعه تاور کرین است و معمولا بر کاهش وزن آن

و فشار به جرثقیل متحرک (Mobile Crane) به صورت دو قطعه مجزا نصب میشود.

 

نصب کله قندی

پس از نصب گردان تاور کرین کله قندی به آن اضافه می شود و به وسیله پین (۴ پین) به گردان متصل می شود.

تاورکرین نصب جرثقیل برج سازی یکی از دستاورد های مهم بشری می باشد.

 

نصب کنفلش یا بازوی وزنه ها (Counter Jib)

کنفلش یک قطعه یک تکه است.این قطعه به وسیله پین به گردان متصل شده و سپس جرثقیل کنفلش را ۱۵ در بالا می آورد

تا کابل ها یا بازوهای مهاری بوسیله پین به کله قندی تاور کرین متصل شوند.

پس از نصب کنفلش وزنه های بتنی روی آن نصب می شود.

 

نصب فلش یا بازوی کار (Working Jib)

فلش تاور کرین که معمولا از سه یا چهار قطعه تشکیل شده است قبلا به هم متصل شده

و به صورت یک تکه توسط جرثقیل به گردان نصب می شوند

و پس از آن کابل های مهاری آن به کله قندی متصل می شوند.

 

مراحل نهایی

پس از نصب فلش شاریوت (trolley) نصب میشود و در ادامه وزنه های کنفلش تکمیل می گردد.

برای راه اندازی تاور کرین بکسل های شاریوت و قلاب نصب و تنظیم می شوند

و در نهایت سیستم تابلو برق تاور کرین راه اندازی میشود.

 

 

مطلب پیشنهادی

فرش نانو

فرش نانو

در گذشته انسان فرش را برای حفظ جان خود از رطوبت وسرما و جانوران زیر خاک بجای نی و حصیر و برگهای نخل بافت. در واقع اولین فرشها از مدل نمد و جنس پشم بودند و انسانها زمانی که پشمهای رنگی را باهم در نمد مخلوط کردند پی به طرح و نقش فرش بردند که مهمترین بخش آن نیز به حساب می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.