جدیدترین تست روانشناسی

جدیدترین تست روانشناسی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

جدیدترین تست روانشناسی ,روان‌شناسی یک دانش یا علم خالص نیست

بلکه رشته علمی بین رشته‌ای از ترکیب دانش فلسفه و فیزیولوژی بدن انسان

با تأکید بر فیزیولوژی و عملکرد مغز است

جدیدترین تست روانشناسی

جدیدترین تست روانشناسی

 

روش‌های تحقیقات

جدیدترین تست روانشناسی

تحقیقات روان‌شناسی بر طبق استانداردهای روش علمی انجام و هم شامل کیفی کردارشناسی و هم وجوه آمار کمی گردیده

تا به تولید و ارزیابی توضیحی فرضیات در ارتباط با پدیده‌های روان‌شناسی بپردازد. در جائیکه تحقیقات اخلاقی و حالت توسعه

در یک دامنه فرضی تحقیق مجاز انجام گردد، پژوهش از طریق پروتکل‌های آزمایشیدنبال می‌شوند.

تمایل روان‌شناسی به التقاطی بودن باعث اقتباس دانش علمی از دیگر رشته‌ها برای کمک به توضیح و درک پدیده‌های روان‌شناسی گردید.

تحقیقات کمی روان‌شناسی باعث ایجاد طیفی وسیع از روش‌های مشاهده‌ای شامل تحقیقات عمل،

کردارشناسی، قوم نگاری، توضیحات آماری، ساختاری شده و بدون ساختار مصاحبه‌ها و مشاهدات شرکت‌کنندگان گردید

که منظور آن گردآوری اطلاعات غنی بدون غرض حاصل از آزمایش‌های سنتی بود.

ادامه تحقیقات عام روان‌شناسی انسانی با تحقیق در روش‌های قوم نگار،

تاریخی و تاریخ‌نگار ادامه یافت.

تست جنبه‌های مختلف عملکرد روان‌شناسی زمینه‌ای فوق‌العاده از روان‌شناسی معاصر است.

روان سنجی و روش‌های آماری غالب شامل انواع معروف تست‌های استاندارد شده

و همچنین آنهایی که به طور اتفاقی به مقتضی وضعیت و آزمایش شکل گرفته‌اند، می‌باشند.

تمرکز روان‌شناسان آکادمیک احتمالاً به‌طور خالص بروی تحقیق و تئوری روان‌شناسی

با هدف فهم بیشتر روان‌شناسانه در زمینه‌ای مشخص قرار دارد،

این در حالی‌ست که دیگر روان‌شناسان بروی روان‌شناسی کاربردی کار کرده

تا چنین دانشی را برای سود آوری سریع و عملی گسترش دهند.

به‌هرحال، این دیدگاه‌ها به‌طور متقابل انحصاری نبوده و بیشتر روان‌شناسان هم درگیر تحقیقات و هم در بکار بردن

روان‌شناسی در مقاطع خاص کار خود مشغول بوده‌اند.

در میان بسیاری از انواع رشته‌های روان‌شناسی، هدف روان‌شناسی بالینی توسعه کاربرد دانش روان‌شناسان

و تجارب پژوهش‌ها و روش‌های آزمایش‌ها که آن‌ها به ساخت و بکار بستن ادامه دادند

و همچنین بکارگیری موضوعات روان‌شناسی انفرادی یا استفاده از روان‌شناسی جهت کمک به دیگران می‌باشد.

 

روش‌های تحقیقات

زمانیکه زمینه رغبت نیاز به آموزش خاص و دانش تخصصی خصوصاً در زمینه‌های کاربردی دارد،

تداعیات روان‌شناسی به‌طور عادی به ایجاد سازمانی حاکم جهت مدیریت نیازهای آموزشی می‌پردازد.

به همین شکل، نیازمندی‌ها احتمالاً در درجات دانشگاهی روان‌شناسی قرار دارند، طوری که دانش آموزان بتوانند

به کسب علم کافی در زمینه‌های مختلف اقدام نمایند.

در کل، زمینه‌های روان‌شناسی عملی که در آن روان‌شناسان درمان را به دیگران توصیه می‌کنند،

همچنین نیاز به اعطای پروانه از سازمان‌های منظم دولتی به روان‌شناسان نیز احساس می‌شود.

جدیدترین تست روانشناسی

 

جدیدترین تست روانشناسی در آمریکا!

 

اگر مایلید اطلاعات بیشتری درمورد شخصیت خودتان وخصوصیاتی که باعث می‌شوند

دیگران شما را بیشتردوست داشته باشند پیدا کنید

به تست زیربا کمال صداقت پاسخ دهید

 

۱- فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید,کدام قسمت ازصورت او هستید؟

الف : چین وچروک
ب : لکه
ج : خال زیبایی
د : کک ومک
ت :لبخند

 

۲- دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟

الف : شباهنگ
ب : جغد
ج : عقاب
د : فلامینگو
ت : پنگوئن


۳- کدام یک ازآلات موسیقی را دوست دارید؟

الف: پیانو
ب : ویلون
ج : سازدهنی
د : گیتار
ت : دف

 

۴- کدام یک ازبرنامه های تلویزیونی برای شما جالب تراست؟

الف : اخباروبرنامه های مستند
ب : فیلم های درام وزندگی نامه
ج : هیجانی وپلیسی
د : عشقی وماجرایی
ت : کمدی وکارتون

 

۵- کدام یک ازبازی های شهربازی را بیشتردوست دارید؟

الف : هیچ کدام , من ازشهربازی متنفرم
ب : قطاریا قایق
ج : نمایش واجرای کمدی
د : چرخ وفلک ووسایلی که سریع می چرخند
ت :ترن های هوایی سریع السیر

 

۶- آیا شما به اشتباهات خودتان می‌خندید؟

الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : برخی مواقع
د: معمولا
ت: همیشه

 

۷- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عکس العملی نشان می دهید؟

الف : عصبانی می‌شوید
ب: ناراحت می‌شوید
ج : برایتان جالب است
د: تلافی می‌کنید
ت :چندین برابرتلافی می‌کنید

 

۸- اولین چیزی که صبح موقع بیدارشدن به فکرتان خطورمی‌کند چیست؟

الف : کارویا تحصیل
ب: مشکلات زندگی
ج : صبحانه
د : روزی که درپیش دارید
ت : کاری که تا شب انجام خواهید داد

 

۹- درزندگیتان چه شعاری دارید؟

الف :وقت طلاست
ب: سحرخیزباش تا کامروا باشی
ج : آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند
د : زندگی کن وبه دیگران هم اجازه زندگی کردن بده
ت : بی خیال باش , هرچه بادا باد

 

۱۰- آیا به همه حیوانات علاقه مندید؟

الف : اصلا
ب: تعداد کمی ازحیوانات
ج : برخی ازحیوانات
د: بیشترحیوانات
ت : تمام حیوانات

 

۱۱- شما لبخند می‌زنید؟

الف : هرگز
ب: به ندرت
ج : گاهی اوقات
د :اغلب
ت : آنقدرزیاد که برخی فکرمی کنند دیوانه هستم

 

۱۲- نظردیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟

الف : بی رحم
ب : سرد وبی احساس
ج :زیبا
د : دوست داشتنی
ت : خوشگذران

 

۱۳- شما احساس عشق وقدردانی خود را نشان می‌دهید؟

الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : گاهی
د :اغلب
ت : حداکثرتا جایی که امکان دارد

 

۱۴- شما اعتقاد دارید که برای شاداب بودن باید ساعاتی ازروز را منحصرا صرف خودتان کنید؟

الف :اصلا
ب: احتمالا نه
ج : گاهی
د : بله
ت : البته ,تا جایی که امکان دارد به خودتان می‌رسید

 

۱۵- آیا زندگی شما بابرنامه ریزی پیش می‌رود؟

الف : من حتی درتعطیلات هم برنامه ریزی می‌کنم
ب : همیشه برنامه ریزی می‌کنم
ج : بستگی به روزهفته دارد
د :درصورت امکان اجازه می‌دهم که خودش پیش آید
ت:همیشه بدون برنامه ریزی روزها را طی می‌کنم

 

حال امتیازات کنارگزینه هایی را که انتخاب کرده اید جمع کنید.

جدیدترین تست روانشناسی

گزینه الف۱ امتیار, گزینه ب ۲امتیاز , گزینه ج ۳ امتیاز, گزینه د ۴ امتیاز, گزینه ت ۵ امتیازدارد

سپس امتیازات خودتان ازپانزده سوال تست را مطابق با متن های زیرمقایسه کنید.

جدیدترین تست روانشناسی

 

اگرامتیازشما بین ۱تا ۲۰باشد :

جدیدترین تست روانشناسی

بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید ..

مردم شما را به خاطرپشتکارتان ,ازجان ودل مایه گذاشتنتان وموفقیت هایتان تقدیرمی کنند.

اهداف مشخصی دارید وفکرتان برکارتان متمرکزاست .

احتمالا فرزند اول خانواده هستید .احساستان را به سختی ابرازمی کنید .

یکی ازمهمترین نگرانی های شما این است که چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشوید.اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینی است .

اعتماد به نفس دارید ولی درباطن گاهی به خود اعتماد ندارید.

قادرهستید که هدفی تعیین کنید وبه آن برسید.

بعضی مواقع دنیا را با دیدی باریک بین می‌نگرید .

احساس می‌کنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.

مواظب باشید جدی بودنتان شما را ازدنیای اطراف دورنکند .

خونسرد باشید واززندگیتان لذت ببرید .

کارهایی انجام دهید که ازآنها لذت می برید .

با انجام این دستورات قوه خلاقیت تان شکوفا می شود .

سعی کنید که بیشتربخندید وبا دیگران درتماس باشید.

 

اگرامتیازشما بین ۲۱تا ۵۴ باشد :

جدیدترین تست روانشناسی

بدین معنی است شما یک گل رزهستید .

کمی تیغ دارید ولی زیبایی های بسیاری دارید .حس شوخ طبعی دارید ولی ازشنیدن جوک لذت می‌برید.

احتمالا فرزند وسط خانواده هستید مردم دوست دارند دوروبرشما باشند .

خونگرم هستید .دوستان صمیمی بسیاری دارید.

زندگی را بادید واقع بینانه می‌نگرید .

آگاهید که زندگی ازخوبی ها وبدی ها تشکیل شده است .

قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه های که دارید امتحان کنید .

سخت کوش هستید وبه اهدافتان پایبندید .

دوست دارید خودتان باشید واین مساله به شما اعتماد به نفس می‌دهد

مشکلترین مساله درزندگیتان یکنواخت بودن مسایل است .

یکنواختی درهرمساله ای شما را آزارمی‌دهد وباعث کسل شدن روحیه شما می‌شود .

به شما پیشنهاد می‌گردد که افق دیدتان را وسیع ترکنید .

مسایل جدیدی را تجربه وکشف کنید .آنگاه متعجب خواهید شد

که چه نتایج زیبایی به دست آورده اید ومهمترازهمه اینکه فراموش نکنید

که درهمه چیزدنبال زیبایی بگردید مخصوصا درخودتان .


اگرامتیازشما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد :

جدیدترین تست روانشناسی

بدین معنی است که شما یک گل آفتابگردان هستید

دربستری ازگلهای رز.یک ویژگی بارزدرشما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران وجلوه گری شما می‌شود .

ممکن است شما کوچکترین فرزند خانواده ویا تنها فرزند باشید ..

دروقت لازم جدی هستید ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوج طبع می شناسند .

ازگفتن جوک لذت می‌برید .گاهی شیطنت می‌کنید .

مایلید که با افراد جدید وجالبی درزندگیتان آشنا شوید .

با افرادی که هیچ وقت نمی‌خندند راحت نیستید .

.دید مثبتی به زندگی دارید ..درهمه چیزبه دنبال خوبیها هستید .

بیدی نیستید که با هربادی بلرزید .گرم ,دوست داشتنی ,با وفا واجتماعی هستید

وهرکدام ازاین صفات می‌تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد .

انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه تان کم است .

برای شما مشکل است

که فقط برروی یک کارمتمرکز شوید به شما پیشنهاد می‌گردد

که اجازه دهید مردم روی جدی شما راهم ببینند

همان طورکه چهره شاد شما را می بینند .

دراین صورت می‌خواهند که همیشه با شما باشند .

به احساسات دیگران احترام بگذارید ازاین شاخه به آن شاخه نپرید

وکاری راکه دوست دارید انتخاب کنید وتا پایان آن را انجام دهید

فرانیاز فراترازنیازهرایرانی

مطلب پیشنهادی

چطور بچه هارا از اعتیاد به اینترنت ترک دهیم ؟

چطور بچه هارا از اعتیاد به اینترنت ترک دهیم ؟

چطور بچه هارا از اعتیاد به اینترنت ترک دهیم ؟ نوجوانان اینترنتی بلای جان پدرو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.