دسته: تست

تست معادل فارسی کلمات «‌تست‌»، «‌فیلد تست» و «آلفا تست» چیست؟

تست ,باما درفرانیاز همراه باشید

تست

تست معادل فارسی کلمات «‌تست‌»، «‌فیلد تست» و «آلفا تست» چیست؟ فرانیاز

تست

معادل فارسی کلمات «‌تست‌»، «‌فیلد تست» و «آلفا تست» چیست؟

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل فارسی کلمات «تست»، «فیلد تست»

و «آلفا تست» را کلمات «آزمون»، «آزمایش میدانی» و «آزمون الف» قرار داده است.

کتیبه‌های شاپور اول از جمله آثاری است، که به الفبای پهلوی نوشته شده است

و آن را می‌توان در نقش رجب و کعبه زردتشت،

واقع در نزدیکی تخت جمشید به زبان‌های فارسی میانه،
پهلوی اشکانی و یونانی مشاهده کرد.
این کتیبه در حاجی آباد و در نزدیکی همین منطقه قرار دارد.
منتها در این محل به زبان فارسی میانه و پهلوی اشکانی نوشته شده است.‌
علاوه بر کتیبه، آثاری نیز به صورت کتاب نیز به الفبای پهلوی اشکانی نوشته شده است،
که از جمله آن می‌توان،

به کتاب «یادگار زریران» اشاره کرد. این کتاب به بیان جنک دینی گرشاسپ با ارجاسپ می‌پردازد

و از پهلوانی زریر، پسرش بستور و اسفندیار، پسر گرشاسپ یاد می‌کند.

فردوسی در کتاب گرانقدر خود،

شاهنامه شرح پهلوانی‌های این افراد را به تصویر می‌کشد.

از کتاب‌های دیگر، که به این الفبا نوشته شده، کتاب «درخت آسوریک» است،

که در آن درخت آسوریک یا خرما با بز مناظره می‌کند.

تست معادل فارسی کلمات «‌تست‌»، «‌فیلد تست» و «آلفا تست» چیست؟ فرانیاز

تست

1- «تست»: معادل آن را «آزمون» قرار داده‌اند.

این کلمه اسم از بن مضارع فعل «آزمودن» ساخته شده است.
هنگام افزوده شدن «نون مصدری» به این فعل، برای سهولت تلفظ «الف» به «واو» تبدیل شده است.
این فعل در گلستان نیز به صورت فعل امر «بیازمای» در باب عشق و جوانی به‌کار می‌رود.
این معادل امروزه در زبان فارسی امروز کاربرد دارد، البته در کنار آن می‌توان کاربرد کلمه «امتحان» را مشاهده کرد.
نباید از یاد برد، کلمه «امتحان» کلمه ای عربی است
و در این زبان به عنوان مصدر باب افتعال محسوب می‌شود.

2- «فیلد تست»‌: معادل آن را کلمه «آزمایش میدانی» وضع کرده‌اند.

این کلمه از ترکیب دو اسم و «یاء نسبت» ساخته شده است.

کلمه «میدان» در زبان فارسی، کلمه‌ای جدید محسوب می‌شود

و قدمت کاربرد آن در این زبان بیش از یک قرن گذشته نخواهد بود.

این کلمه با رواج و گسترش شهرنشینی در ایران به خصوص شهر نشینی مدرن رواج پیدا کرد.

تا قبل از یک قرن گذشته، شهر های ایران بیشتر حالت سنتی خود را داشت و جمعیت روستانشین کشورمان بیش از شهرنشین آن بود.

ترکیب دو کلمه «میدانی» و «آزمایش» با یکدیگر، بهتر مفهوم کلمه لاتین را منتقل می‌کند.

به همین دلیل، کاربرد کلمه معادل در زبان امروز رواج پیدا کرد و کمتر با کاربرد کلمه لاتین مواجه می‌شویم.

تست معادل فارسی کلمات «‌تست‌»، «‌فیلد تست» و «آلفا تست» چیست؟ فرانیاز

الفا تست

3- «آلفا تست»: معادل آن را «آزمون الف» ساخته اند.

این معادل از ترکیب دو اسم ساخته شده است.

لازم به ذکر است؛ در این معادل تلفظ صامت «ا» آورده شده است،

بنابر این آن را در ردیف اسم‌ها قرار می‌دهیم.

البته مقصود از اسم، معنای وسیع آن است، نه آنچه به تنهایی برای نامیدن اشیاء یا موجودات به‌کار می‌رود.

در این تعریف، مصدر نیز ذیل عنوان اسم ذکر می‌شود.

کلمه «آلفا» در زبان یونانی، حرف اول الفبا محسوب می‌شود،

بنابر همین قیاس، فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل آن را «الف» قرار داد.

به دلیل آنکه این کلمه در زبان لاتین به این معنا نیست

و به دلیل هم ریشه بودن زبان‌های اروپایی این مسئله غیر منطقی به نظر نمی‌رسد.

هرچند در این مواقع، امانت داری ایجاب می‌کند،

کلمه را در زبان مادر، نه در زبان‌های دیگر جستجو و با توجه به زبان مادر برای آن معادلسازی کنند.

تست  NIPT  [1]چیست؟

روش غربالگری غیر تهاجمی می باشد که با آن غالبا غربالگری تریزومی 21

(سندرم داون)، تریزومی 18، تریزومی 13 و آنوپلوئیدی های کروموزوم های

جنسی با استفاده ازCF DNA  [2]یا DNA جنینی آزاد در جریان خون مادر قابل انجام می باشد.

با تست NIPT ، 99-98٪ جنین های مبتلا به سندرم داون، در همان دوران حاملگی، شناسایی می شوند اما به دلیل نتایج مثبت و منفی کاذب مشاهده شده،

به عنوان تست غربالگری در نظر گرفته شده و تست تشخیصی نیست.

قابل ذکر است که تست های تشخیصی با استاندارد طلایی، روش های تهاجمی

(آمنیوسنتز یا نمونه گیری از پرزهای کوریون) برای تعیین کاریوتایپ جنین می باشند

و در افرادی که تست NIPT آنها مثبت باشد، نیز توصیه می گردد.

منشا CF DNA چیست؟

 منشا DNA آزاد در گردش خون مادر، CF DNA مادر و جفت جنین می باشد.

  آپوپتوز سلول های پلاسنتا[3] و سلول های هماتوپوئتیک مادری و همچنین آپوپتوز اریتروبلاست های جنینی، ایجاد CF DNA می نماید

که از جفت عبور کرده و وارد گردش خون مادر می گردد.

اینDNA  در گردش، قطعه قطعه بوده و هر قطعه سایزش 200-50 جفت باز می باشد.

تست NIPT در چه زمانی از بارداری قابل انجام می باشد؟

CF DNA جنینی از هفته 5 بارداری تا معمولا هفته 9 بارداری قابل جداسازی از خون مادر می باشد.

غلظت نسبیCF DNA جنینی با افزایش سن بارداری تا تقریبا هفته 20 ،

به میزان 0.1% در هفته و پس از آن تا زمان زایمان به میزان 1%  در هفته

به شدت افزایش می یابد.

فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

خودشناسی در سه سوت

خودشناسی در سه سوت

خودشناسی در سه سوت در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی  خودشناسی در سه سوت – به کمک این…
ازمون پوست شناسی در یک دقیقه !

تشخیص نوع پوست برای داشتن پوستی سالم

تشخیص نوع پوست به دلیل اینکه پایه و اساس انتخاب فـراورده های آرایشی و بهداشتی می باشد از اهمیت بسیار…

تست خانواده /دنیای این روزهای زندگی زناشویی

تست خانواده /دنیای این روزهای زندگی زناشویی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی تست خانواده /دنیای این روزهای…

تست خانواده /ایا برای هم عادی شده اید؟!

تست خانواده /ایا برای هم عادی شده اید؟! در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی تست خانواده /ایا برای…

یک تست روانشناسی بسیار جالب

یک تست روانشناسی بسیار جالب در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی یک تست روانشناسی بسیار جالب ,هیچ کلکی…

تست :پول برای شما چه معنایی دارد؟

تست :پول برای شما چه معنایی دارد؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی تست :پول برای شما چه…

رنگ لاک ناخنهایتان در مورد شما چه می گویند؟

رنگ لاک ناخنهایتان در مورد شما چه می گویند؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی رنگ لاک ناخنهایتان…

جدیدترین تست روانشناسی

جدیدترین تست روانشناسی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی جدیدترین تست روانشناسی ,روان‌شناسی یک دانش یا علم خالص نیست بلکه رشته…