برچسب: منصور دامغانی
خانه ورزش روستایی کوهپایه راه اندازی می شود
۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خانه ورزش روستایی کوهپایه راه اندازی می شود

خانه ورزش روستایی کوهپایه راه اندازی می شود در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی خانه ورزش روستایی کوهپایه راه اندازی می شود ,تاسیس و اداره خانه های ورزشی برای روستاها ایده بسیار جالب و قشنگی است که تمام جوانان به خصوص روستاییان از این امکانات و تجهیزات برخوردار شوند و لذت ببرند…..