برچسب: مشاغل حرام از نظر اسلام
کسب های حرام ( بی حجابی )
۲۶ دی ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کسب های حرام ( بی حجابی )

کسب های حرام ( بی حجابی ) در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی کسب های حرام ( بی حجابی ) ,قل للمومنات ….لایبدین زیتهن الا ماظهر منها ای پیامبر (ص) به زنان مومن بگو .. زینت و زیبایی خودشان را اشکار نسازند مگر انچه به طور قهری ظاهر می شود . کسب های…..