همیشه وقتی میخواهید به میهمانی یا عروسی بروید بیشترین زمانی که در ارایشگاه میگذرانید صرف درست کردن موهایتان میشود و در اخر شاید از نتیجه کار هم راضی نباشید  واین امر موجب کلافگی خیلی از خانمها ...