برچسب: شکایت
وکیل مهدی هاشمی تقاضای استمهال کرد
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وکیل مهدی هاشمی تقاضای استمهال کرد

وکیل مهدی هاشمی تقاضای استمهال کرد در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی وکیل مهدی هاشمی تقاضای استمهال کرد ,سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از جزییات جلسه امروز این دادگاه خبر داد. وکیل مهدی هاشمی بابت رسیدگی در مورد شکایت موکلش از قاضی  اقای ینی محمدی کشکولی تقاضای استمهال کرد و مورد موافقت…..