برگزاری بیش از هزار یادواره شهدا در خراسان رضوی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی برگزاری بیش از هزار یادواره شهدا در خراسان رضوی ,معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: ...