برچسب: شناسایی نقاط الوده
آمادگی پلیس در چهارشنبه آخرسال / نقاط آلوده شناسایی شدند
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آمادگی پلیس در چهارشنبه آخرسال / نقاط آلوده شناسایی شدند

آمادگی پلیس در چهارشنبه آخرسال / نقاط آلوده شناسایی شدند در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی آمادگی پلیس در چهارشنبه آخرسال / نقاط آلوده شناسایی شدند ,فرمانده انتظامی غرب استان تهران از آمادگی کامل پلیس غرب استان تهران در چهارشنبه آخر سال خبر داد.ادامه خبر ار از فرانیاز بشنوید.  آمادگی پلیس در…..