برچسب: شلیک ار پی جی
ار پ جی ۲۹ سلاح روسی که ترس بر تن تروریست ها انداخته هست
۲۷ فروردین ۱۳۹۵
یک دیدگاه

ار پ جی ۲۹ سلاح روسی که ترس بر تن تروریست ها انداخته هست

ار پ جی ۲۹ سلاح روسی که ترس بر تن تروریست ها انداخته هست  در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی ار پ جی ۲۹ ار پ جی ۲۹  سلاح روسی که ترس بر تن تروریست ها انداخته هست یک سلاح قدیمی، امّا موثر ساخت روسیه، تروریست های داعش را در سوریه به وحشت انداخته است……