برچسب: شعر خنده
ما وق‌وق بی‌صاحاب داریم! (شعر طنز)
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ما وق‌وق بی‌صاحاب داریم! (شعر طنز)

ما وق‌وق بی‌صاحاب داریم! (شعر طنز) در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی ما وق‌وق بی‌صاحاب داریم! (شعر طنز) ،شعرطنز و سرگرمی در فرانیاز برای شما قرار دادیم ازآن لذت ببرید، همراه فرانیاز باشید. ما وق‌وق بی‌صاحاب داریم! (شعر طنز) شعر طنز باحال درباره کتاب   ما سی قفسه کتاب داریم یک مشت…..