برچسب: شعر بومی خراسان رضوی
آداب و رسوم مردم خراسان رضوی
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آداب و رسوم مردم خراسان رضوی

آداب و رسوم مردم خراسان رضوی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی آداب و رسوم مردم خراسان رضوی ,فرهنگ مردم خراسان رضوی در اکثریت مناطق استان همان فرهنگ مردم ایران است البته کمی در جزئیات در شمال و جنوب و در بین ترک و کرد تفاوتهایی دارد که قابل تامل نیست.با ما…..