تصویر: ساخت رژلب ویتامینه جهت ترک لب

ساخت رژلب ویتامینه جهت ترک لب


با رسیدن فصل سرما لبهای  اکثرافراد یا ترک میخورد یا پوسته پوسته میشود ویا خشکی میزند که با یک لبخند کوچک لب دچار سوزشمیشود ودر بعضی موارد خون می...

  • ۳
  • ۱۶۳۵