تصویر: عبداللهی: خسرو از روی تعصب داد و بیداد کرد!

عبداللهی: خسرو از روی تعصب داد و بیداد کرد!


عبداللهی گفت ایشالا این اخرین روز بد استقلال باشد در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی عبداللهی: خسرو از روی تعصب داد و بیداد کرد! عبداللهی روزنامه خبرورزشی...

  • ۰
  • ۱۲۵۸