تصویر: مرگ ۲ نفر در تصادفات رانندگی استان زنجان

مرگ ۲ نفر در تصادفات رانندگی استان زنجان


مرگ ۲ نفر در تصادفات رانندگی استان زنجان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی مرگ ۲ نفر در تصادفات رانندگی استان زنجان که در این رابطه...

  • ۰
  • ۶۵۶
تصویر: خواب آلودگی در زنجان جان ۵ نفر را گرفت

خواب آلودگی در زنجان جان ۵ نفر را گرفت


خواب آلودگی در زنجان جان ۵ نفر را گرفت در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی خواب آلودگی در زنجان جان ۵ نفر را گرفت ,رئیس پلیس...

  • ۰
  • ۶۶۱
تصویر: لزوم توسعه فضای سبز در استان زنجان

لزوم توسعه فضای سبز در استان زنجان


لزوم توسعه فضای سبز در استان زنجان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی لزوم توسعه فضای سبز در استان زنجان ,زنجان-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری...

  • ۰
  • ۷۶۵
تصویر: مسئولیت سنگینی در مقابل خون شهیدان داریم

مسئولیت سنگینی در مقابل خون شهیدان داریم


مسئولیت سنگینی در مقابل خون شهیدان داریم در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی مسئولیت سنگینی در مقابل خون شهیدان داریم ,مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان...

  • ۰
  • ۷۴۳