برچسب: داوطلب هلال احمر
دیدارهای هفته هلال احمردرکرمان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دیدارهای هفته هلال احمردرکرمان

دیدارهای هفته هلال احمردرکرمان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی دیدارهای هفته هلال احمردرکرمان بمناسبت هفته هلال احمرمدیر عامل و معاونین هلال احمر کرمان امروز با امام جمعه و استاندارکرمان دیدارکردند . سالم زاده معاون امور داوطلبان جمعیت نیز با اشاره به اجرای طرح خادم در راستای    آموزش های همگانی گفت…..