برچسب: دانلود ویروس کلونر
ویروس cloner چیست؟
۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ویروس cloner چیست؟

ویروس cloner چیست؟ در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی ویروس cloner چیست؟   آموزشی چیست؟ ویروس Elk Cloner اولین ویروس در تاریخ بود که می‌توانست تا یک کامپیوتر را در طول فرآیند بوت شدن تحت تأثیر قرار دهد. امروزه واژه رایج برای ویروسهای از این دست “ویروس بخش بوت” می‌باشد. این ویروس با اتصال خود…..