برچسب: دانلود نرم افزار طب کار
۲۰۰ متخصص طب کار داریم
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

۲۰۰ متخصص طب کار داریم

۲۰۰ متخصص طب کار داریم در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی ۲۰۰ متخصص طب کار داریم ،رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از فعالیت بیش از ۱۰۰۰ پزشک عمومی دارای مجوز طب کار در کشور خبر داد. ۲۰۰ متخصص طب کار داریم ۲۰۰ متخصص طب کار داریم دکتر خسرو صادق…..