برچسب: ثبت نام استخدامی تامین اجتماعی
شروع ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شروع ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی

شروع ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی شروع ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی ,سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی واحد های تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و…..