برچسب: آموزش برنامه چیف آرشیتکت
چیف آرشیتکت
۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چیف آرشیتکت

 چیف آرشیتکت در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی چیف آرشیتکت ,امکان برگزاری دوره های مجازی در دفترکار یا منزل بهمراه ارائه ۱۰ ساعت ویدئوی آموزش فارسی نرم افزار Chief Architect (ضبط شده جلسات کلاسی) چیف آرشیتکت امکان برگزاری دوره های مجازی در دفترکار یا منزل بهمراه ارائه ۱۰ ساعت ویدئوی آموزش فارسیآموزشی (ضبط شده جلسات کلاسی)…..