دسته: روانشناسی بالینیRSS
روانشناسی بالینی چیست؟ پورتال جامع فرا نیاز
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روانشناسی بالینی چیست؟ پورتال جامع فرا نیاز

روانشناسی بالینی چیست؟ پورتال جامع فرا نیاز روانشناسی بالینی  با معاینه، تشخیص، درمان و جلوگیری از اختلالات ذهنی سروکار دارد. با وجودی که روان‌شناسان بالینی غالباً در مراکز درمانی و بهداشتی کار می‌کنند امّا پزشک نیستند و دارو تجویز نمی‌کنند. روان‌شناسی بالینی بزرگترین حوزه در بین حوزه‌های روان‌شناسی است. روان‌شناسی بالینی خود دارای چند رشته…..

روانشناسی و اهمیت مطالعه آن در فرانیاز
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روانشناسی و اهمیت مطالعه آن در فرانیاز

روانشناسی اهمیت مطالعه آن در فرانیاز روانشناسی  علم روانشناسی مهم است زیرا: روانشناسی امروزه در اکثر رشته های تحصیلی، روان شناسی به عنوان یکی دروس اصلی به شمار می رود. چرا که انسان هر کجا که برود با انسان های دیگر سرو کار خواهد داشت پس باید آن ها و مهم تر این که خود را بشناسد…..

روانشناسی چیست؟
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روانشناسی چیست؟

روانشناسی چیست؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی روانشناسی چیست؟ روانشناسی چیست؟ روانشناسی چیست؟ روانشاسی را مطالعه ی علمی رفتار و فرآیند های ذهنی تعریف می کنند. روان شناسی را مطالعه ی علمی رفتار و فرآیند های ذهنی تعریف می کنند.  روانشناسی چیست؟ روان شناسی را مطالعه ی علمی رفتار و فرآیند های ذهنی…..