جعل اسناد پزشکی برای فرار از سربازی

دسته: آخرین خبرها , اخبار , حوادث

جعل اسناد پزشکی برای فرار از سربازی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

جعل اسناد پزشکی برای فرار از سربازی ،جوان ۲۷ ساله ای که با همدستی خواهرش برای معافیت از خدمت سربازی

اقدام به جعل اسناد پزشکی کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان جنوبی دستگیر شدند.

جعل اسناد پزشکی برای فرار از سربازی

جعل اسناد پزشکی برای فرار از سربازی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

فرمانده انتظامی استان گفت: براساس اعلام معاونت وظیفه عمومی
مبنی بر این که برگ های معاینات پزشکی یکی از مشمولان خدمت سربازی
که به حوزه نظام وظیفه ارجاع شده مشکوک است،
پرونده به پلیس آگاهی برای تشخیص صحت و سقم و اصالت برگ ها ارسال شد.
سردارشجاع افزود: در بررسی کارآگاهان آگاهی مشخص شد
که یکی از برگ های معاینه مجدد پزشک، جعلی است
و به طور ماهرانه ای از برگ اول معاینات مشمول، جعل شده است.
وی گفت: مشمول که جوان ۲۷ ساله ای بود پس از احضار،
به جعل برگ معاینه پزشکی با همدستی خواهرش اعتراف کرد که این دو متهم به مقام قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان گفت: براساس اعلام معاونت وظیفه عمومی
مبنی بر این که برگ های معاینات پزشکی یکی از مشمولان خدمت سربازی
که به حوزه نظام وظیفه ارجاع شده مشکوک است،
پرونده به پلیس آگاهی برای تشخیص صحت و سقم و اصالت برگ ها ارسال شد.
سردارشجاع افزود: در بررسی کارآگاهان آگاهی مشخص شد
که یکی از برگ های معاینه مجدد پزشک، جعلی است
و به طور ماهرانه ای از برگ اول معاینات مشمول، جعل شده است.
وی گفت: مشمول که جوان ۲۷ ساله ای بود پس از احضار،
به جعل برگ معاینه پزشکی با همدستی خواهرش اعتراف کرد که این دو متهم به مقام قضایی معرفی شدند.
وی گفت: مشمول که جوان ۲۷ ساله ای بود پس از احضار،
به جعل برگ معاینه پزشکی با همدستی خواهرش اعتراف کرد که این دو متهم به مقام قضایی معرفی شدند.
۰/۵ (۰ Reviews)

بازدید: ۸۲