تجلیل از خیرین مدرسه ساز در مازندران

دسته: اجتماعی , اخبار , بلاگ

تجلیل از خیرین مدرسه ساز در مازندران در پورتال جامع فرانیازفراتر از نیاز هر ایرانی

تجلیل از خیرین مدرسه ساز در مازندران ,در مراسمی از خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار در ساری تجلیل شد.با ما همراه باشید .

تجلیل از خیرین مدرسه ساز در مازندران

تجلیل از خیرین مدرسه ساز در مازندران در پورتال جامع فرانیازفراتر از نیاز هر ایرانی

 

مدیرکل تجهیزات و نوسازی مدارس مازندران گفت:

۱۷هزار و ۴۰۰ کلاس در مازندران وجود دارد

که ۱۱ درصد از این میزان نیاز به مقاوم سازی و ۲۱ درصد آن نیاز به بازسازی دارد.

شیرزاد از ساخت ۷۶۷ مدرسه شامل ۴ هزار و ۲۴۰ کلاس درس بوسیله خیرین خبر داد و افزود:

این تعداد مدرسه در فضایی با بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزارمتر مربع

و به ارزش ریالی ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بنا شد، که ۷۵ درصد آن انجام شده است.

 

۱۷هزار و ۴۰۰ کلاس در مازندران وجود دارد

که ۱۱ درصد از این میزان نیاز به مقاوم سازی و ۲۱ درصد آن نیاز به بازسازی دارد.

شیرزاد از ساخت ۷۶۷ مدرسه شامل ۴ هزار و ۲۴۰ کلاس درس بوسیله خیرین خبر داد و افزود:

این تعداد مدرسه در فضایی با بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزارمتر مربع

و به ارزش ریالی ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بنا شد، که ۷۵ درصد آن انجام شده است.

بازدید: ۱۱۳