اقتصادی

اقتصادی و تاریخچه اقتصاد در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز

 

faraniyaz-com38

علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است

که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.

کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند

و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد،

اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد،

شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند.

در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم،

رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.

 

دیگر تقسیم‌بندی‌های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی

(به انگلیسی: positive economics) (تعریف کننده “آنچه هست”) در برابر اقتصاد هنجاری

(به انگلیسی: normative economics) (دفاع از “آنچه که باید باشد”)؛ اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی؛

اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics)

(اقتصاد ارتدوکس که بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعادل سروکار دارد)

و اقتصاد دیگراندیش[۱] (به انگلیسی: heterodox economics)

(که رادیکال است و با پیوند میان نهادها، تاریخ و ساختار اجتماعی سروکار دارد).

تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته

تا موضوعات متنوعی از قبیل جرم و جنایت،آموزش و پرورش،خانواده، حقوق، سیاست،

مذهب،نهادهای اجتماعی، جنگ، و علوم پایه. در ابتدای شروع قرن بیست

و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر بعنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شده است.

در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصاددانان برای تأکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست

شاخه اقتصاد محیط زیست تأسیس کرده‌اند و نیز مطالعاتی را در زمینه

اقتصاد بوم‌شناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت داده‌اند.

 

مطالعه تاریخ علم اقتصاد نشان می دهد این علم در بستر اخلاق متولد و بالنده شد و بزرگان این دانش چون آدام اسمیت،

استوارت میل، مالتوس و حتی مارشال اقتصاد را در جهت آموزه های اخلاقی می دیدند و بر تعالیم چون عدالت،

خیرخواهی، اصلاح مشکلات مردم، تعادل ثروت ها و درآمدها اصرار داشتند. از زمان مارشال به بعد به واسطة

غلبة اندیشة اثبات گرایی، بین اخلاق و اقتصاد فاصله افتاد و به اعتقاد برخی صاحب نظران دانش اقتصاد

دچار فقر بنیادی گردید. به نظر می رسد، چنان که آمارتیا سن برندة نوبل اقتصاد 1998 معتقد است،

تأمل متفکران اقتصاد می تواند دانش اقتصاد را از انحراف نجات داده، آن را در عین حال که یک علم ریاضی است با اخلاق ترکیب کند.

 

از آن جا که مقالة حاضر یکی از دغدغه های اقتصاد اسلامی یعنی اخلاقی بودن اقتصاد را به شکل

زیبایی مطرح کرده است، به انتشار و ترجمه آن اقدام کردیم به امید روزی که دانش اقتصاد به

دور از افراط و تفریط ها به اصول و ارزش های اخلاقی نزدیک شده، رسالت اصلی خود را باز یابد.

تعاریف متفاوتی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاه‌ها

دربارهٔ موضوع اقتصاد و یا دیدگاه‌های مختلف در میان اقتصاددانان است. آدام اسمیت

در سال ۱۷۷۶ چیزی که در آن روزگار اقتصاد سیاسی خوانده می‌شد را این‌گونه تعریف کرده است:

شاخه‌ای از دانش یک دولتمرد یا قانونگزار [با اهداف دوگانه فراهم کردن]

درآمد سرشار و معاش خوب برای مردم … [و] تأمین کردن درآمد برای دولت برای هزینه کردن در خدمات عمومی.

 

ژان باپتیست سه در ۱۸۰۳، همزمان با جدا کردن علم اقتصاد از کاربرد آن در سیاستگزاری

عمومی (به انگلیسی: public policy)، آن را بعنوان علم تولید، توزیع و مصرف ثروت تعریف می‌کند.

توماس کارلایل تاریخ‌دان انگلیسی اصطلاح «دانش کسل کننده» را بعنوان صفتی طعنه آمیز

برای اقتصاد کلاسیک وضع کرد، که در این زمینه بیشتر به تحلیل بدبینانه مالتوس ارتباط پیدا می‌کرد.

جان استیوارت میل اقتصاد را در بستری اجتماعی بصورت ذیل تعریف می‌کند

علمی که قوانین پدیده‌هایی در جامعه را دنبال می‌کند که از کارهای مختلف نوع بشر

برای تولید ثروت برمی‌خیزد، تا جائی که این پدیده‌ها بوسیله تعقیب هدف دیگری متعین نشوند.

آلفرد مارشال در کتاب خود اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰) تعریفی ارائه می‌دهد که تاکنون نیز ذکر شده است

و تحلیل اقتصادی را از مقوله ثروت فراتر می‌برد و از سطحی اجتماعی به سطح اقتصاد خرد می‌کشاند:

اقتصاد، مطالعه انسان است در کسب و کار معمولی‌اش در زندگی. اقتصاد به کاوش در این می‌پردازد

که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می‌کند؛ بنابراین،

از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.

لیونل رابینز اقتصاددان انگلیسی به تعریف مفهومی از اقتصاد پرداخت که “شاید مقبول‌ترین تعریف جاری از اقتصاد باشد:

اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و وسائل کمیابی که

قابلیت استفاده‌های دیگری نیز دارند، مطالعه می‌کند.

رابینز این تعریف را بعنوان تعریفی می‌شناسد که نه طبقه‌بندی کننده، «بمعنای انتخاب

انواع معینی از رفتار»، بلکه بیشتر تحلیلی، بمعنای «تمرکز بر جنبه‌های مشخصی از رفتار است که تحت تاثیر کمیابی تحمیل می‌شوند».

 

برخی از نظراتی که متعاقباً دربارهٔ این تعریف ابراز شده، آن را بیش از حد گسترده

و ناتوان از محدود کردن موضوع به تحلیل بازارها می‌دانند. به هرحال، از دهه ۱۹۶۰،

به دلیل اینکه تئوری بیشینه ساختن رفتار (به انگلیسی: maximizing behavior) و مدل‌های

انتخاب عقلائی، دامنه علم اقتصاد را به حوزه‌ها و موضوعاتی گسترش داد که قبلاً

بعنوان رشته‌هایی مجزا تلقی می‌شدند، اینگونه نظرات و انتقادات فروکش کردند.

گری بکر، یکی از گسترش دهندگان علم اقتصاد به حوزه‌هایی نوین، رویکرد خود را بعنوان

«ادغام فرضیه‌های تئوری بیشینه ساختن رفتار، ترجیحات ثابت (به انگلیسی: stable preferences)

و تعادل بازار که بصورتی بی ملاحظه و مصمم بکار گرفته می‌شد» تعریف می‌کند.

یک تفسیر،این تعریف را تبدیل اقتصاد به یک رویکرد به جای یک موضوع علمی خوانده است؛

رویکردی که با این حال از خاص گرایی زیادی در زمینه «فرایند انتخاب و نوع تعامل اجتماعی که این

تحلیل دربرمی‌گیرد» برخوردار است. منبع همان تفسیر، سلسله‌ای از تعاریف اقتصاد در کتابچه‌های

اقتصادی را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که فقدان توافق مورد نیاز، تأثیری بر خود موضوع

(یعنی علم اقتصاد) که کتابچه‌ها به آن پرداخته‌اند ندارد. بطور کلی تر در بین اقتصاددانان این نظر

مطرح می‌شود که ارائه تعریفی خاص بیشتر بازتاب دهنده مسیری است که بنظر پدیدآورنده آن علم اقتصاد در آن تکامل می‌یابد و یا باید تکامل یابد.

 

ارزوهای زنان عبدل اباد

ارزوهای زنان عبدل اباد

ارزوهای زنان عبدل اباد چیست؟ انها بدون چوب جادو وضعیت زندگی خود را تغییر دادند .   ارزوهای زنان عبدل اباد اگر یک چوب جادو داشتید از ان چه می خواستید ؟ چه تغییری در وضعیت زندگی تان بدهد ؟ در وضعیت زندگی خودتان و محل تان ؟ وقتی از …

توضیحات بیشتر »

برنامه زمانبندی قطع برق در استان تهران در تاریخ ۳۰ تیر

برنامه زمانبندی قطع برق در استان تهران در تاریخ 30 تیر

برنامه زمانبندی قطع برق در استان تهران    برنامه زمانبندی قطع برق در استان تهران امروز هشتمین برنامه روزانه قطع برق در استان تهران منتشر شد و مکان هایی که با قطعی برق مواجه خواهند شد مشخص گردید تا شهروندان استان تهران به سهولت از قطعی و یا عدم قطعی …

توضیحات بیشتر »

قفل احمدی‌نژاد بر ١٠ هزارمیلیارد تومان سرمایه

قفل احمدی‌نژاد بر ١٠ هزارمیلیارد تومان سرمایه درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی قفل احمدی‌نژاد بر ١٠ هزارمیلیارد تومان سرمایه قفل احمدی‌نژاد بر ١٠ هزارمیلیارد تومان سرمایه همان زمان که سرمایه‌گذاری ایران برای ایجاد سایت خودرو در کشورهای خارجی بر سر زبان‌ها افتاده بود، بارها کارشناسان نقد کردند که این اقدام منجر به …

توضیحات بیشتر »

رشد شاخص بورس

رشد شاخص بورس در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی رشد شاخص بورس  و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۹۱. ۱۶ واحدی به پله ۷۹ هزار و ۷۶۱ واحدی رسید. بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۳۸۵ میلیارد ریال فراتر رفت. رشد شاخص بورس …

توضیحات بیشتر »

گروه تجاری سافیلو رسما وارد بازار ایران شد

گروه تجاری سافیلو رسما وارد بازار ایران شد در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی گروه تجاری سافیلو رسما وارد بازار ایران شد و سافیلو با مشارکت شرکت «نور‌گستران آذین آرین»، جدیدترین نمایشگاه محصولات خود در منطقه را در تهران افتتاح کرد. گروه تجاری سافیلو رسما وارد بازار …

توضیحات بیشتر »

تحصیل کرده ها بیشترین قشر بیکار ایلام هستند

تحصیل کرده ها بیشترین قشر بیکار ایلام هستند در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی تحصیل کرده ها بیشترین قشر بیکار ایلام هستند که نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی در این رابطه  گفت: در جامعه جوان ایلام، تحصیل کرده های دانشگاهی، …

توضیحات بیشتر »

۲۰۰ متخصص طب کار داریم

۲۰۰ متخصص طب کار داریم در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی ۲۰۰ متخصص طب کار داریم ،رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از فعالیت بیش از ۱۰۰۰ پزشک عمومی دارای مجوز طب کار در کشور خبر داد. ۲۰۰ متخصص طب کار داریم ۲۰۰ متخصص طب …

توضیحات بیشتر »

مبادله بورس منطقه ای خوزستان

مبادله بورس منطقه ای خوزستان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی مبادله بورس منطقه ای خوزستان که ۹۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال در معاملات هفتگی بورس خوزستان مبادله شد. این تعداد سهام متعلق به ۲۲۵ شرکت است که ۶۷ درصد این معاملات مربوط به خرید سهام …

توضیحات بیشتر »

افزایش ۳ درصدی قیمت نفت

افزایش ۳ درصدی قیمت نفت در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز  هر ایرانی افزایش ۳ درصدی قیمت نفت ,در پی حمله موشکی آمریکا به سوریه قیمت جهانی نفت صعودی شد و بازار نفت معاملات هفته گذشته را با رشد ۳ درصدی قیمت به پایان برد. افزایش ۳ درصدی قیمت …

توضیحات بیشتر »

اجرای طرح هر روستا یک محصول در گرمی

اجرای طرح هر روستا یک محصول در گرمی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی اجرای طرح هر روستا یک محصول در گرمی ,فرماندار گرمی گفت: این طرح در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال در روستاهای شهرستان گرمی اجرا می‌شود. هر روستا یک محصول و …

توضیحات بیشتر »