سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه

دسته: دانلود , دانلود سریالهای ترکیه ای
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ مهر ۱۳۹۵

سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه

لطفا هر سریالی رو نبینید اگر دنبال چرا می گردی متن زیر رو بخوانید ؟

سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه و عوارض مخرب این نو سریال ها: تا حالا پیش خودتون فکر کردید که کشور هایی که این همه به دنبال جنگ طلبی با ما هستند چرا باید این همه پول خرج کنن و برای ما ایرانی ها سریال بسازند

سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه

حتی بعضی وقت ها از خود ما بیشتر خرج می کنند تا انچه رو که می خواهند ما ببینیم . ببینیم

سریال هایی که در ترکیه پخش شد از سال ۲۰۰۵ تا کنون ۴۰ درصد طلاق در ترکیه بیشتر شد . چرا ما باید راه اونارو بریم

و چیزی جز ترویج خیانت قتل کشتن نامردی نیست .

سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه

سریالهای ترکیه ای:

۱- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;ر&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

۲- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۴۶;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;!

۳- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸;، &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۵;&#۶۴۵۰۸;، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;، &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;!

۴- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۳۹۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;!

۵- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۲۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;!

&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;:

&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۱۳;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; مزخرفات &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; اثرات ویرانگرانه ای بر اخلاق خانواده داشته باشد؟

از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ۴۰ درصد بر شمار طلاق ها در ترکيه افزوده شده و شمار ازدواج ها

نيز در همين محدوده زماني کاهش يافته است. دويچه وله با اعلام اين خبر مي نويسد:

محافل سياسي و اجتماعي محافظه کار در ترکيه دليل بالا رفتن نرخ طلاق در اين کشور

را افزايش شمار زنان شاغل مي دانند. مخالفان آنان اما اين دليل را نمي پذيرند .

يک زن ترکيه اي درباره دليلش براي جدايي از شوهرش مي گويد:

«مادرهاي ما حاضر بودند با هر مشکلي بسازند، اما دخترهاي امروزي ديگر اين گونه نيستند.

آن ها چيزهاي زيادي در تلويزيون ديده اند و مي خواهند همان چيزها را به دست بياورند.»

به خصوص شهروندان شهرهاي کوچک و روستاهاي ترکيه انبوه سريال هاي تلويزيوني را يکي از عوامل بدآموزي مي دانند؛ سريال هايي که عصرها مردم را پاي تلويزيون ها ميخ کوب مي کنند.

بيشتر سريال هاي تلويزيوني ترکيه مانند سريال هاي ديگر نقاط جهان به مقوله عشق مي پردازند

البته ارتباط هاي غيرمجاز عاشقانه و مشکلات خانوادگي.

دويچه وله در ادامه گزارش خود نظر عبدالکريم بهادير، پروفسور رشته الهيات را مطرح مي کند،

او بر اين نظر است که همين سريال هاي بي پرواست که سبب از هم پاشيدگي زندگي خانوادگي بسياري مي شود.

او مي گويد: «وقتي هنرپيشه اي در يک سريال تلويزيوني به صورت آزاد به موضوعي غيراخلاقي مي پردازد،

اين امر الگويي مي شود براي بينندگان سريال ها.»

عبدالکريم بهادير نتيجه مي گيرد که اين سريال ها براي شهروندان ترکيه بد است

و سبب ويران شدن ساختار خانواده در جامعه ترکيه مي شود، زيرا بينندگان اين سريال ها با خود مي گويند:

«وقتي قهرمان سريال حق انجام اين کار غيراخلاقي را دارد، من هم بايد همين حق را داشته باشم.»

سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه

سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه

سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه

اثرپذيري از سريال هاي ماهواره؛ چگونه؟!

دکتر فريد براتي سده، روان شناس نيز درباره ساز و کارهاي تاثير سريال هاي ماهواره اي بر خانواده ايراني در ماهنامه

«سپيده دانايي» مي نويسد: اخيراً در بعضي از کانال هاي ماهواره اي سريال هايي به نمايش درمي آيد

که محتواي آنها با روح و طبيعت خانواده ايراني در تعارض آشکار است، اما اين سريال ها چگونه بر خانواده ها و اعضاي آن تاثير مي گذارد:

۱ – هم ذات پنداري

يکي از اصول عمده در ساخت سريال، همانندسازي بيننده با کاراکترهاي مورد علاقه اش در آنهاست.

منظور از همانندسازي پذيرش و دروني سازي رفتار و اعمال کاراکتر و سپس، رفتارکردن مثل آن

کاراکتر در دنياي واقعي است. اين موضوع البته با توجه به ديدگاه هاي تازه تر که آدمي را موجودي فعال

در کسب و پردازش اطلاعات و داده ها مي داند، محل ترديد است، به خصوص در موارد مرتبط با مسائل اخلاقي.

بنابراين، شايد صرف هم ذات پنداري نتواند توجيه مناسبي براي اثرپذيري از محتواي اخلاقي يا غيراخلاقي سريال هاي ماهواره اي باشد.

۲ – الگوگيري

الگوگيري از نظريه يادگيري اجتماعي يا يادگيري مشاهده اي سرچشمه مي گيرد.

طبق الگوگيري، در رسانه ها رفتار يا عملي را مشاهده مي کنيم و سپس،

با توجه به پيامدهايش همان رفتار يا حتي رفتاري شديدتر را در همان زمينه انجام مي دهيم.

براي اين کار شرايط و لوازمي بايد فراهم شود، يعني الگوگيري طي مراحلي انجام مي گيرد.

ابتدا بايد به رفتار کسي که مي خواهيم از او الگو بگيريم توجه کنيم.

در مرحله دوم، بايد آن رفتار را در ذهن رمزگذاري و در حافظه ذخيره کنيم و سپس،

در مراحل بعد، آن را انجام بدهيم. البته اين رفتار به عوامل زيادي بستگي دارد که از بين آنها مي توان

به عوامل انگيزشي و محيطي اشاره کرد. بنابراين، در نظريه مذکور، براي آن که از رفتاري که در سريالي مشاهده شده

تقليد شود بايد محيط مساعدي وجود داشته باشد، يعني عوامل محيطي در اين باره نقش آشکارساز مهمي دارند.

نبايد و نمي توان به صرف نمايش سريالي در ماهواره نتيجه گرفت که از آن تقليد مي شود،

بلکه بايد ديد چه عوامل محيطي وجود دارد که اجازه مي دهد رفتار مشاهده شده عملي شود.

۳ – مهار زدايي

مهارزدايي يعني کاهش مهارهاي طبيعي که بيشتر افراد به کار مي بندند تا از بروز رفتارهاي

مشاهده شده در سريال ها جلوگيري کنند. مهارهاي طبيعي حاصل تربيت هاي خانوادگي،

زمينه هاي ارزشي و اخلاقي و فرهنگي و تعاليم رسمي و غيررسمي است. مهارزدايي

از دو طريق افراد را تحت تاثير سريال هاي ماهواره اي و محتواي غيراخلاقي آنها قرار مي دهد:

الف) آماده کردن بيننده از راه تضعيف ديدگاه هاي عادي او: اگر نگرش هاي بيننده ضعيف شو

د راه براي بروز رفتاري که در سريال يا فيلم مورد توجه قرار گرفته است، هموار مي شود.

ب) پذيرش رفتارهاي مشاهده شده:

اگرچه بيشتر مردم اين باور کلي را دارند که رفتارهاي موجود در سريال هاي ماهواره اي غيراخلاقي است،

اما تکرار آنها در رسانه، سرانجام نگرش به آنها را تغيير مي دهد و افراد به تدريج، به

اين رفتارها نگرش مثبت تري پيدا مي کنند و کم کم زمينه براي ارتکاب آنها فراهم مي شود.

اين مورد هم مثل خشونت در بازي هاي رايانه اي است. محققان مي گويند در بازي هاي خشن

رايانه اي بچه ها اول شليک مي کنند و بعد سوال مي پرسند. اينجا هم پس از آن که نگرش مثبتي

به رفتارهاي موجود در سريال هاي ماهواره اي ايجاد شد بينندگان ابتدا مثل آنها عمل مي کنند و سپس، درباره رفتار خود فکر مي کنند.

مهارزدايي موجب مي شود حساسيت ها به رفتارهاي نمايش داده شده، کمتر و برانگيختگي و ناراحتي ناشي از نمايش فيلم ها نيز کمتر شود.

سریال ترکیه ایی عشق زبون حالیش نمی شه رو دنبال نکنید باور کنید تو زندگی تاثیر خیلی بدی داره

هرچه فرد بيشتر با تلويزيون يا رسانه هاي تصويري برخورد کند و آنها را ببيند درکش

از واقعيت هاي اجتماعي با آنچه در تلويزيون نشان داده مي شود هماهنگ تر است و واقعيت ها

را بيشتر شبيه چيزي در نظر مي گيرد که در فيلم ها نشان داده اند. در حقيقت، بيننده در

اينجا واقعيت را هماني مي بيند که از دريچه سريال ديده است.

اکنون مي توان ترکيبي از چند نظريه مطرح شده را ارائه داد. نتيجه چنين ترکيبي فرآيند

هنجارسازي رفتارهاي نمايش داده شده است. يعني در نبود جايگزين هاي مناسب در صدا و سيماي داخلي،

به ماهواره ها توجه مي شود و به تدريج، حساسيت به رفتارهاي کاراکترهاي اين فيلم ها کم مي شود

و مهارزدايي صورت مي گيرد. مهارزدايي سبب مي شود نگرش مثبت تري به رفتارهاي موجود

در سريال ها به وجود بيايد و سپس، کسي که بخشي از وقتش را به تماشا سپري مي کند

به تدريج رفتارهاي کاراکترها را طبيعي تصور مي کند و در نهايت، خود آماده انجام دادن آنها مي شود.

بازدید: ۴۳۲۲


نوشته شده توسط:علی اکبر بیوک خان - 1271 مطلب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 رتبه, 5 votes)
Loading...
برچسب ها: