دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

دسته: دانلود , دانلود سریالهای ترکیه ای
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۶ آبان ۱۳۹۵

دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

لطفا هر سریالی رو نبینید اگر دنبال چرا می گردی متن زیر رو بخوانید ؟

دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

سریال ترکیه ایی عشق حرف حالیش نیست و عوارض مخرب این نو سریال ها: تا حالا پیش خودتون فکر کردید که کشور هایی که این همه به دنبال جنگ طلبی با ما هستند چرا باید این همه پول خرج کنن و برای ما ایرانی ها سریال بسازند

سریال ترکیه ایی عشق حرف حالیش نیست

حتی بعضی وقت ها از خود ما بیشتر خرج می کنند تا انچه رو که می خواهند ما ببینیم . ببینیم

سریال هایی که در ترکیه پخش شد از سال ۲۰۰۵ تا کنون ۴۰ درصد طلاق در ترکیه بیشتر شد . چرا ما باید راه اونارو بریم

و چیزی جز  ترویج خیانت قتل کشتن نامردی نیست .

سریال ترکیه ایی عشق حرف حالیش نیست

دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

سریالهای ترکیه ای:

۱- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;ر&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

۲- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۴۶;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;!

۳- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸;، &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۵;&#۶۴۵۰۸;، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۹;، &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;!

۴- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۳۹۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;!

۵- &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۲۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;!

&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;:

&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۱۳;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; مزخرفات &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; اثرات ویرانگرانه ای بر اخلاق خانواده داشته باشد؟

از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ۴۰ درصد بر شمار طلاق ها در ترکیه افزوده شده و شمار ازدواج ها

نیز در همین محدوده زمانی کاهش یافته است. دویچه وله با اعلام این خبر می نویسد:

محافل سیاسی و اجتماعی محافظه کار در ترکیه دلیل بالا رفتن نرخ طلاق در این کشور

را افزایش شمار زنان شاغل می دانند. مخالفان آنان اما این دلیل را نمی پذیرند .

یک زن ترکیه ای درباره دلیلش برای جدایی از شوهرش می گوید:

«مادرهای ما حاضر بودند با هر مشکلی بسازند، اما دخترهای امروزی دیگر این گونه نیستند.

آن ها چیزهای زیادی در تلویزیون دیده اند و می خواهند همان چیزها را به دست بیاورند.»

به خصوص شهروندان شهرهای کوچک و روستاهای ترکیه انبوه سریال های تلویزیونی را یکی از عوامل بدآموزی می دانند؛ سریال هایی که عصرها مردم را پای تلویزیون ها میخ کوب می کنند.

بیشتر سریال های تلویزیونی ترکیه مانند سریال های دیگر نقاط جهان به مقوله عشق می پردازند

البته ارتباط های غیرمجاز عاشقانه و مشکلات خانوادگی.

دویچه وله در ادامه گزارش خود نظر عبدالکریم بهادیر، پروفسور رشته الهیات را مطرح می کند،

او بر این نظر است که همین سریال های بی پرواست که سبب از هم پاشیدگی زندگی خانوادگی بسیاری می شود.

او می گوید: «وقتی هنرپیشه ای در یک سریال تلویزیونی به صورت آزاد به موضوعی غیراخلاقی می پردازد،

این امر الگویی می شود برای بینندگان سریال ها.»

عبدالکریم بهادیر نتیجه می گیرد که این سریال ها برای شهروندان ترکیه بد است

و سبب ویران شدن ساختار خانواده در جامعه ترکیه می شود، زیرا بینندگان این سریال ها با خود می گویند:

«وقتی قهرمان سریال حق انجام این کار غیراخلاقی را دارد، من هم باید همین حق را داشته باشم.»

دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

سریال ترکیه ایی عشق حرف حالیش نیست

دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

سریال ترکیه ایی عشق حرف حالیش نیست

دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

اثرپذیری از سریال های ماهواره؛ چگونه؟!

دکتر فرید براتی سده، روان شناس نیز درباره ساز و کارهای تاثیر سریال های ماهواره ای بر خانواده ایرانی در ماهنامه

«سپیده دانایی» می نویسد: اخیراً در بعضی از کانال های ماهواره ای سریال هایی به نمایش درمی آید

که محتوای آنها با روح و طبیعت خانواده ایرانی در تعارض آشکار است، اما این سریال ها چگونه بر خانواده ها و اعضای آن تاثیر می گذارد:

۱ – هم ذات پنداری

یکی از اصول عمده در ساخت سریال، همانندسازی بیننده با کاراکترهای مورد علاقه اش در آنهاست.

منظور از همانندسازی پذیرش و درونی سازی رفتار و اعمال کاراکتر و سپس، رفتارکردن مثل آن

کاراکتر در دنیای واقعی است. این موضوع البته با توجه به دیدگاه های تازه تر که آدمی را موجودی فعال

در کسب و پردازش اطلاعات و داده ها می داند، محل تردید است، به خصوص در موارد مرتبط با مسائل اخلاقی.

بنابراین، شاید صرف هم ذات پنداری نتواند توجیه مناسبی برای اثرپذیری از محتوای اخلاقی یا غیراخلاقی سریال های ماهواره ای باشد.

۲ – الگوگیری

الگوگیری از نظریه یادگیری اجتماعی یا یادگیری مشاهده ای سرچشمه می گیرد.

طبق الگوگیری، در رسانه ها رفتار یا عملی را مشاهده می کنیم و سپس،

با توجه به پیامدهایش همان رفتار یا حتی رفتاری شدیدتر را در همان زمینه انجام می دهیم.

برای این کار شرایط و لوازمی باید فراهم شود، یعنی الگوگیری طی مراحلی انجام می گیرد.

ابتدا باید به رفتار کسی که می خواهیم از او الگو بگیریم توجه کنیم.

در مرحله دوم، باید آن رفتار را در ذهن رمزگذاری و در حافظه ذخیره کنیم و سپس،

در مراحل بعد، آن را انجام بدهیم. البته این رفتار به عوامل زیادی بستگی دارد که از بین آنها می توان

به عوامل انگیزشی و محیطی اشاره کرد. بنابراین، در نظریه مذکور، برای آن که از رفتاری که در سریالی مشاهده شده

تقلید شود باید محیط مساعدی وجود داشته باشد، یعنی عوامل محیطی در این باره نقش آشکارساز مهمی دارند.

نباید و نمی توان به صرف نمایش سریالی در ماهواره نتیجه گرفت که از آن تقلید می شود،

بلکه باید دید چه عوامل محیطی وجود دارد که اجازه می دهد رفتار مشاهده شده عملی شود.

۳ – مهار زدایی

مهارزدایی یعنی کاهش مهارهای طبیعی که بیشتر افراد به کار می بندند تا از بروز رفتارهای

مشاهده شده در سریال ها جلوگیری کنند. مهارهای طبیعی حاصل تربیت های خانوادگی،

زمینه های ارزشی و اخلاقی و فرهنگی و تعالیم رسمی و غیررسمی است. مهارزدایی

از دو طریق افراد را تحت تاثیر سریال های ماهواره ای و محتوای غیراخلاقی آنها قرار می دهد:

الف) آماده کردن بیننده از راه تضعیف دیدگاه های عادی او: اگر نگرش های بیننده ضعیف شو

د راه برای بروز رفتاری که در سریال یا فیلم مورد توجه قرار گرفته است، هموار می شود.

ب) پذیرش رفتارهای مشاهده شده:

اگرچه بیشتر مردم این باور کلی را دارند که رفتارهای موجود در سریال های ماهواره ای غیراخلاقی است،

اما تکرار آنها در رسانه، سرانجام نگرش به آنها را تغییر می دهد و افراد به تدریج، به

این رفتارها نگرش مثبت تری پیدا می کنند و کم کم زمینه برای ارتکاب آنها فراهم می شود.

این مورد هم مثل خشونت در بازی های رایانه ای است. محققان می گویند در بازی های خشن

رایانه ای بچه ها اول شلیک می کنند و بعد سوال می پرسند. اینجا هم پس از آن که نگرش مثبتی

به رفتارهای موجود در سریال های ماهواره ای ایجاد شد بینندگان ابتدا مثل آنها عمل می کنند و سپس، درباره رفتار خود فکر می کنند.

مهارزدایی موجب می شود حساسیت ها به رفتارهای نمایش داده شده، کمتر و برانگیختگی و ناراحتی ناشی از نمایش فیلم ها نیز کمتر شود.

سریال ترکیه ایی عشق حرف حالیش نیست رو دنبال نکنید باور کنید تو زندگی تاثیر خیلی بدی داره

دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

هرچه فرد بیشتر با تلویزیون یا رسانه های تصویری برخورد کند و آنها را ببیند درکش

از واقعیت های اجتماعی با آنچه در تلویزیون نشان داده می شود هماهنگ تر است و واقعیت ها

را بیشتر شبیه چیزی در نظر می گیرد که در فیلم ها نشان داده اند. در حقیقت، بیننده در

اینجا واقعیت را همانی می بیند که از دریچه سریال دیده است.

اکنون می توان ترکیبی از چند نظریه مطرح شده را ارائه داد. نتیجه چنین ترکیبی فرآیند

هنجارسازی رفتارهای نمایش داده شده است. یعنی در نبود جایگزین های مناسب در صدا و سیمای داخلی،

به ماهواره ها توجه می شود و به تدریج، حساسیت به رفتارهای کاراکترهای این فیلم ها کم می شود

و مهارزدایی صورت می گیرد. مهارزدایی سبب می شود نگرش مثبت تری به رفتارهای موجود

در سریال ها به وجود بیاید و سپس، کسی که بخشی از وقتش را به تماشا سپری می کند

به تدریج رفتارهای کاراکترها را طبیعی تصور می کند و در نهایت، خود آماده انجام دادن آنها می شود.

دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس دانلود سریال هرگز تسلیم نمیشوم با دوبله فارسی+عکس

بازدید: ۵۸۴۸


نوشته شده توسط:مرضیه مشروطه - 1630 مطلب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 رتبه, 3 votes)
Loading...
برچسب ها: