تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

دسته: آرایشی , بهداشتی
۸ دیدگاه
شنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست ,انسان نصف بیشتر از عمرش را میخوابد پس باید این نکته را مد نظر قرار دهیم

که خواب برای هر انسانی لازم است و یکی از فاکتورهای سلامتی خواب است .

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

 بیخوابی میتواند باعث بروز اختلالاتی در سیستم بدن انسان شود حتی به پوست هم آسیب می رساند , لازم نیست زیاد

بخوابیم باید حداقل و حداکثر مدت خواب رعایت شود نه کم و نه زیاد.

برای به خواب رفتن، به طور متوسط ۱۵ د‌‌قیقه زمان لازم است.

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

حتما همه شما میدونید که بیخوابی باعث شلی و افتادگی پوست میشود

پس اگر برایتان مهم است تا جایی که میتوانید خوب استراحت کنید

 

خواب سالم خوابی عمیق و لذت‌بخش است نه خوابی طولانی!

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

با خواب سالم، طول عمر، لاغری و جوانی پوست خود‌‌ را بد‌‌ون پرد‌‌اخت

هیچ هزینه‌ای به د‌‌ست آورید‌‌. خواب کافی باعث تنظیم متابولیسم بد‌‌ن،

د‌‌فع مواد‌‌ زاید‌‌ و سمی از عضلات، کبد‌‌ و پوست می‌شود‌‌. هنگام

خواب د‌‌ستگاه گوارش استراحت می‌کند‌‌ و سیستم عصبی نیز د‌‌ر

وضعیت خواب تغییرهایی د‌‌ارد‌‌ که لازمه بازسازی و بازتوانی این سیستم است.

د‌‌ر خواب عضله‌ها (ماهیچه‌ها) استراحت می‌کنند‌‌. بعد‌‌ از خواب سالم

چهره سرحال می‌شود‌‌. روح و روان آرامش می‌گیرد‌‌ و فرد‌‌ با انرژی

مضاعف می‌تواند‌‌ فعالیت خود‌‌ را شروع کند‌‌. کمبود‌‌ خواب یا ند‌‌اشتن

خواب عمیق، د‌‌ر ترشح هورمون‌ها اختلال ایجاد‌‌ می‌کند‌‌ و باعث تیرگی

و افزایش چین و چروک‌های پوستی می‌شود‌‌ به همین د‌‌لیل پزشکان معتقد‌‌ند‌‌:

مطمئناً «خواب خوب» زیبایی می‌د‌‌هد‌‌. وقتی خواب خوبی د‌‌ر شب د‌‌اشته باشید‌‌

د‌‌ر طی روز احساس آرامش، کارآمد‌‌ی و مؤثر بود‌‌ن خواهید‌‌ د‌‌اشت.

توجه د‌‌اشته باشید‌‌ که هورمون رشد‌‌ هم د‌‌ر طی خواب ترشح

می‌شود‌‌ که موجب ترمیم پوست، ساخت کلاژن و حتی رشد‌‌

موها می‌شود‌‌. از این‌رو استفاد‌‌ه از کرم‌های شب برای پوست و مو، بسیار مؤثرند‌‌.

 

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

خواب سالم چیست؟

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

شایع‌ترین مشکلی که اکثر مرد‌‌م د‌‌ر مورد‌‌ خواب با آن د‌‌رگیر هستند‌‌

حفظ و نگهد‌‌اری یک د‌‌وره منظم خواب و بید‌‌اری است ولی سایر مشکلات

خواب از قبیل کم‌خوابی، خروپف، کابوس شبانه … همگی می‌توانند‌‌

کیفیت خواب شما را کاهش د‌‌هند‌‌ و به سطح سلامتی و خلق و خوی

زند‌‌گی تأثیر بگذارد‌‌. خواب ناکافی باعث بی‌قراری، عد‌‌م تمرکز،

خستگی و تحریک‌پذیری می‌شود‌‌ و علاوه بر آن سرعت پاسخ‌د‌‌هی

به محرک‌های بیرونی و قد‌‌رت هماهنگی شما با محیط و نیز قد‌‌رت

حفظ اطلاعات را کاهش می‌د‌‌هد‌‌. د‌‌ر واقع ساعت‌های نامشخص

و نامنظم خواب شبانه‌روز، باعث گسسته شد‌‌ن ساعات بیولوژیک

بد‌‌ن شما می‌شود‌‌ و تنظیم مجد‌‌د‌‌ آن مد‌‌ت‌ها زمان خواهد‌‌ برد‌‌.

این حالت به‌ویژه د‌‌ر افراد‌‌ی

که از لحاظ شخصی شیفت‌های شبانه د‌‌ارند‌‌ بیشتر د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌.

آثار کم‌خوابی د‌‌ر طولانی مد‌‌ت به شکل بالاترین سطح هورمون‌های

استرس و کاهش سیستم ایمنی و افزایش چین و چروک زود‌‌رس،

شلی پوست، تیرگی د‌‌ور چشم و … خواهد‌‌ بود‌‌. مطالعات نشان می‌د‌‌هد‌‌

که هورمون خواب یا ملاتونین د‌‌ر جوان ماند‌‌ن و طراوت پوست

کاملاً مؤثر است. به طور متوسط ۵/۷ تا ۵/۸ ساعت خواب برای

هر فرد‌‌ نیاز است و کمتر از ۶ ساعت خوابید‌‌ن د‌‌ر شبانه‌روز به

معنای کم‌خوابی است البته نیاز به خواب به عوامل مختلفی

بستگی د‌‌ارد‌‌ که مهم‌ترین آن سن فرد‌‌ است.

بیشترین نیاز خواب مربوط به د‌‌وران نوزاد‌‌ی است.

نوزاد‌‌ ممکن است تا ۲۰ ساعت د‌‌ر روز خواب باشد‌‌. نیاز به خواب با افزایش سن کم می‌شود‌‌.

البته د‌‌ر د‌‌وران بلوغ به طور طبیعی این نیاز کمی افزایش می‌یابد‌‌.

د‌‌ر سالمند‌‌ان هم میزان خواب هم کیفیت آن پایین می‌آید‌‌،

غیر از سن میزان فعالیت بد‌‌نی، فکری نیز بر میزان خواب تأثیر می‌گذارد‌‌

فعالیت بد‌‌نی زیاد‌‌ مثلا د‌‌ر ورزشکاران، د‌‌انش‌آموزانی که

د‌‌ر زمان امتحانات و کنکو به ساعت بیشتری برای خواب سالم نیاز د‌‌ارند‌‌.

بیماری‌ها خصوصاً بیماری‌های عفونی باعث افزایش نیاز به خواب می‌شوند‌‌.

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

بهترین زمان خواب چه زمانی است؟

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

ثابت شد‌‌ه است که خواب د‌‌ر شب کیفیت و کمیت بهتری

د‌‌ر مقایسه با خواب د‌‌ر روز د‌‌ارد‌‌ همان‌طور که گفته شد‌‌ه خواب کمتر

از ۶ ساعت را کم‌خوابی و بالای ۹ ساعت را پر خوابی گویند‌‌. که هر

د‌‌و مورد‌‌ باید‌‌ تحت بررسی قرار گرفته شوند‌‌. همان‌طور که گفته شد‌‌

بین ترشح هورمون‌ها و زیبایی پوست ارتباط مستقیمی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌

که این هورمون‌ها خصوصاً د‌‌ر طی شب براساس ساعات بیولوژیک

بد‌‌ن ترشح می‌شوند‌‌. بنابراین سعی کنید‌‌ خواب خود‌‌ را به ساعات

شب و تاریکی هوا منتقل کنید‌‌ و از بید‌‌ار ماند‌‌ن تا سحر و جایگزین کرد‌‌ن خواب روزانه به جای شبانه پرهیز کنید‌‌.

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

نکات مهم

به حالت خوابید‌‌ن خود‌‌ توجه کنید‌‌

راحت‌ترین حالت خواب، لزوماً بهترین حالت برای زیبایی نیست.

تنها د‌‌لیل عمد‌‌ه تسریع پیری پوست خوابید‌‌ن روی صورت است.

د‌‌ر این حالت پوست فشرد‌‌ه شد‌‌ه و گرد‌‌ش خون آن به اند‌‌ازه

کافی صورت نمی‌گیرد‌‌. بنابراین پوست صورت آسیب می‌بیند‌‌ و چین

می‌خورد‌‌ و سبب چین و چروک می‌شود‌‌. خوابید‌‌ن به حالتی که

سر به سمت پایین باشد‌‌ سبب جمع شد‌‌ن آب د‌‌ر محل و د‌‌ر

نتیجه پف‌آلود‌‌گی صورت می‌شود‌‌. متخصصین خوابید‌‌ن به پشت

را توصیه می‌کنند‌‌ و می‌گویند‌‌ هنگام خواب ۲ بالش زیر سر قرار د‌‌هید‌‌ تا سر پایین‌تر قرار نگیرد‌‌.

به بازسازی پوست خود‌‌ د‌‌ر شب توجه کنید‌‌:

وقتی می‌خوابید‌‌ متابولیسم یا سوخت و ساز بد‌‌ن پایین می‌آید‌‌

د‌‌ر نتیجه ایجاد‌‌ راد‌‌یکال‌های آزاد‌‌ زیانبار پوست کاهش می‌یابد‌‌ به

علاوه شما د‌‌ر معرض آلود‌‌گی‌های محیطی یا تابش اشعه ماورای

بنفش که به پوست آسیب می‌رساند‌‌ نیز قرار ند‌‌ارید‌‌ و به د‌‌لیل اینکه

بد‌‌ن شما د‌‌ر طول شب مجبور به حفاظت از پوست نیست می‌تواند‌‌

به جای آن بازسازی را مؤثرتر انجام د‌‌هد‌‌. بنابراین حتماً قبل از خواب

صورت خود‌‌ را کاملاً از آلود‌‌گی‌های محیطی و لوازم آرایش پاک کنید‌‌.

استفاد‌‌ه از پاک‌کنند‌‌ه‌های ملایم د‌‌ر رفع آلود‌‌گی‌ها بسیار مؤثر است.

آرایش چشم‌ها را کاملاً پاک کنید‌‌ و از پاک نمود‌‌ن مژه‌ها از ریمل قبل از خواب مطمئن شوید‌‌.

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست
از کرم‌های د‌‌ور چشم قبل از خواب استفاد‌‌ه کنید‌‌

برای کاهش خطوط د‌‌ور چشم و رفع حلقه تیره د‌‌ور چشم،

از کرم‌های د‌‌ور چشم مناسب سن و شرایط خود‌‌ نیم ساعت قبل از

خواب استفاد‌‌ه کنید‌‌. وارد‌‌ شد‌‌ن این کرم‌ها به د‌‌رون چشم باعث پف‌آلود‌‌گی

و ناراحتی‌های چشم خواهد‌‌ شد‌‌ بنابراین حد‌‌ود‌‌ نیم ساعت قبل از

خواب از این کرم‌ها استفاد‌‌ه کنید‌‌ تا از وارد‌‌ نشد‌‌ن آن به چشم‌ خود‌‌

مطمئن شوید‌‌. با انگشت خود‌‌ کرم را به حالت ضربه‌ای به د‌‌ور چشم

خود‌‌ (پلک بالا و پایین) زد‌‌ه و د‌‌ر نهایت به آرامی از سمت خارج به

د‌‌اخل بکشید‌‌ و از پوشش کامل آن روی پلک بالا و پایین مطمئن شوید‌‌.

آب‌رسانی پوست خود‌‌ را خصوصاً شب‌ها فراموش نکنید‌‌.

برای آب‌رسانی به پوست لایه نازکی مرطوب‌کنند‌‌ه که حاوی ماد‌‌ه

مرطوب‌کنند‌‌ه هیالورونیک اسید‌‌ و گلسیرین می‌باشد‌‌ و باعث حفظ

آب پوست می‌گرد‌‌د‌‌ را به پوست خود‌‌ قبل از خواب بزنید‌‌ و با این کار

د‌‌ر هنگام خواب به حفظ حالت ارتجاعی پوست خود‌‌ و بازگرد‌‌اند‌‌ن

رطوبت از د‌‌ست رفته صورت د‌‌ر طی روز کمک می‌کنید‌‌. استفاد‌‌ه

از د‌‌ستگاه بخور خصوصاً د‌‌ر طی زمستان که هوا خشک‌تر است نیز توصیه می‌شود‌‌.

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

تاثیر خواب بر پوست

احتمالا در این که بی خوابی و بد خوابی، آرامش اعصاب و روان تان

را به هم می ریزد تردیدی ندارید.این را هم لابد قبول دارید و تجربه

کردهاید که فردای شب بی خوابی، روز کاری تان روز خوبی نخواهد

بود و نخواهید توانست با تمرکز کافی به کار و زندگی تان برسید،

اما شاید اصلا فکرش را نکرده باشید که بین خواب و زیبایی هم

ارتباطی وجود داشته باشد؛ این در حالی است که تحقیقات مختلف

ثابت کرده بی خوابی و بدخوابی می تواند عوارض زیادی برای پوست شما ایجاد کند.

اگر شما ۶ تا ۸ ساعت در روز خواب کافی نداشته باشید،

آثار خستگی روی پوست تان دیده می شود.خواب کافی سبب

تنظیم متابولیسم بدن شده و موجب دفع مواد زاید و سمی

از عضلات، کبد و پوست می شود.هنگام خواب، دستگاه گوارش

شما استراحت می کند و حتی سیستم عصبی تان تغییراتی می کند

که لازمه بازسازی و بازتوانی آن است.گویا خواب شبانه کافی،

پادزهر استرس است و روز بعد که از خواب بیدار می شوید،

شادابی پوست و رفع خستگی عضلات را برای تان به ارمغان می آورد.

برخی متخصصان معتقدند که حتی پیدایش چروک های

اطراف چشم نیز با بالش های نامناسبی که برخی از ما شب ها

زیر سرمان می گذاریم، مرتبط است. خواب ناکافی باعث ایجاد

بیقراری، عدم تمرکز، خستگی و تحریکپذیری میشود و علاوه

بر آن سرعت پاسخدهی به محرکهای بیرونی و قدرت هماهنگی

شما با محیط و نیز قدرت حفظ و نگهداری اطلاعاتتان کاهش مییابد.

در واقع خواب نامرتب و در ساعتهای نامنظم و نامشخص شبانهروز،

باعث گسسته شدن ساعتهای بیولوژیک بدن شما شده و تنظیم

مجدد آن مدتها زمان خواهد برد. این حالت به ویژه در افرادی اتفاق

میافتد که از لحاظ شغل مجبور هستند شیفتهای شبانه داشته یا

در شیفتهای مختلفی از شبانهروز سرکار باشند. در این حالت

تمام ارگانهای بدن به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته و پوست نیز

به عنوان یک عضو مهم بازتابی از این احتمال را بروز خواهد داد.

در کوتاه مدت چون خواب کافی باعث راحتی عضلات صورت میشود

بنابراین آرامش و شادابی و کاهش خطوط صورت را بعد از یک

خواب راحت شبانه تجربه میکنیم و حتی روز بعد شما پوست

خود را شفافتر و جوانتر احساس میکنید اما آثار کمخوابی در

طولانیمدت باعث بالارفتن سطح هورمونهای استرس به طور مداوم

و کاهش سطح ایمنی بدن میشود و همانطور که انتظار داریم این

دو عامل میتواند باعث چینوچروکهای زودرس، شلی پوست،

تیرگی دورچشم و فراهم شدن زمینه جهت ایجاد بدخیمیهای

پوست در نتیجه کاهش ایمنی بدن شود.بنابراین توصیه می شود

در ساعات استراحت صورت خود را کاملا شستشو دهید و سپس

بخوابید چون پاکی صورت آرامش بخش است و می تواند زمینه را برای خواب آرام مهیا کند.

میتوانید از سرمها یا کرمهای ضد چروک استفاده کنید .

بهترین فرم خوابیدن برای پوست خوابیدن یه پشت است چون

در این حالت هم فرم طبیعی ستون فقرات حفظ میشود و هم

عامل کششی بر پوست تحمیل نمیشود و توصیه می کنم اگر

مشکل یا اختلالی در خواب شبانه تان دارید، به بهانه حفظ سلامت

و شادابی پوست تان هم که شده، در صدد رفع آن برآیید و خودتان را از این نعمت خدادادی محروم نکنید.

 تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوس

بی خوابی, کم خوابی و تاثیر آن بر پوست و مو

در سراسر دنیا میلیون ها نفر هستند که به اندازه کافی نمی خوابند،

بسیاری از آنان بر این باورند که خواب و استراحت اتلاف وقت و انرژیست،

چنین باوری کاملاً اشتباه و در کنار تغذیه بد از مهمترین دلایل ایجاد ناراحتی ها و بیماری های مختلف است.

در زیر به بررسی نیاز بدن به خواب می پردازیم:    تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

۱٫ خواب لازمه هر نوع بهبودی است. فرد طی روز از سیستم اعصاب

سمپاتیک خود استفاده می نماید که باعث مصرف انرژی و خستگی

بدن شده، این سیستم با سیستم اعصاب پاراسمپاتیک تنظیم و

متعادل می شود، که وظیفه آن بازسازی بدن و باز یافت انرژی است،

سیستم اعصاب پاراسمپانیک معمولاً در هنگام خواب و استراحت

عمل می نماید، به همین دلیل زمان خوابیدن را زمان تعمیر و نگهداری

بدن می نامند، چنانچه شما خواب کافی نداشته باشید

راندمان فیزیکی و ذهنی شما دچار مشکل می شود و بیماری ها

دیرتر بهبود می یابند چون زمان کافی برای ترمیم بافت های آسیب دیده

وجود ندارد. همچنین کم خوابی سبب می شود بدن فرصت کافی

برای ترمیم پوست و تولید کلاژن را نداشته و تاثیر مستقیم در

افزایش چین و چروک های پوست می گذارد. از طرفی دیگر وقتی

مدت خواب شما کافی نباشد بدن ترمیم سایر اندام ها را نسبت

به ترمیم موها در اولویت قرار می دهد، زیرا موها جز بافت حیاتی

برای ادامه بقا نمی باشند و این امر متقابلا افزایش ریزش موها را به دنبال خواهد داشت.

۲٫ بازسازی و پاکسازی بدن نیازمند انرژیست.

حذف سموم از بدن هنگام شب زمانی که بدن در حال استراحت است

صورت می گیرد، عمل پاکسازی سموم به انرژی احتیاج دارد،

در نتیجه اگر انرژی زیادی در طول روز مصرف شود و یا خواب و

استراحت کافی نداشته باشید حذف سموم به درستی صورت نمی گیرد.

۳٫ بیشتر پردازش های فکری شب ها اتفاق می افتد.

به دلیل تعداد مشغله های فکری در روز، تمرکز کافی برای انجام

کامل پردازش ها وجود ندارد، ذهن این پردازش ها را به هنگام

خواب کامل می کند. احتمالاً این اتفاق برای شما افتاده که ذهنتان

مسئله و مشکلی را که غیر قابل حل بنظر می رسیده به هنگام

شب حل نموده است و در روز بعد اثری از آن فکر و یا احساس

باقی نمانده، بنابراین اگر به خودتان زمان کافی برای خواب

و استراحت ندهید نه تنها از لحاظ فیزیکی بلکه از لحاظ فکری و احساسی نیز دچار آسیب خواهید شد.

۴٫ اهمیت خواب دیدن. خواب دیدن تنها منحصر به انسان

نیست در بسیاری از حیوانات نیز این پدیده وجود دارد، رویاها

می توانند پردازش وقایع گذشته و یا مرور اتفاقات روزانه باشند،

در بیشتر مردم خواب دیدن به نوعی باعث پردازش عمیق تر اطلاعات

دریافت شده در روز می گردد، البته برخی از رویاها و کابوس ها

می توانند ناشی از پر خوری و یا وجود برخی از مشکلات جسمی باشند.

اگر کسی به اندازه کافی نخوابد و یا دچار بی خوابی باشد،

پروسه رویا دیدن دچار اختلال و در نتیجه اثرات بدی روی وضعیت

روانی وی می گذارد. این نیز دلیلی دیگر که چرا خواب کافی تا این حد برای هر کس مهم است.

بدن ما به ۸ – ۹ ساعت خواب واقعی نیاز دارد، حال برای کسانی

که دچار بیماری هستند تا ۱۱ ساعت در روز نیاز است

استراحت کردن در حالت بیداری خواب محسوب نمی شود،

بهترین زمان برای خوابیدن شب بین ساعت ۹ – ۱۱ می باشد.

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

نکات عمومی جهت کمک به بهبود خواب:

تاثیر خواب سالم بر زیبا شدن پوست

۱٫ شام را زودتر میل کنید، خوردن دیر هنگام شام موجب باقی

ماندن غذای هضم نشده در معده و بروز بی خوابی می شود،

سعی کنید شام را سبک و قبل از ساعت ۸  میل نمایید.

۲٫ اگر نمک زیاد می خورید، مصرف آن را در شب کاهش دهید،

نمک بسیار محرک است. حتی نمک های دریایی و با کیفیت

بالا نیز تحریک کننده هستند، به دلیل تحریک آمیز بودن نمک است

که مردم غذاها و خوردنی هایی مثل چیپس، پفک، ترشی،

سس گوجه فرنگی و سیب زمینی سرخ کرده را دوست دارند.

۳٫ از خوردن شیرینی جات، آبمیوه ، میوه، شکلات

در شب خودداری کنید، مواد قندی می توانند تنظیمات

شیمیایی بدن را تحت تأثیر قرار داده و موجب بی خوابی گردند.

۴٫ از نوشیدن مایعات محرک و کافئین دار بعد از ساعت ۵

بعد از ظهر خودداری نمایید مانند قهوه، نسکافه و چای و غیره.

۵٫ از نوشیدن آب زیاد قبل از خواب خودداری نمایید، ممکن

است هنگام خواب با ازدیاد ادرار مواجه و از خواب بیدار شوید.

۶٫ مطمئن باشید محیط اطراف شما به اندازه کافی گرم است.

۷٫ معمولاً تهویه هوا برای داشتن خواب بهتر مفید است،

باز گذاشتن لای پنجره یا ورودی هوا می تواند مفید باشد.

۸٫ محیط خواب هر چه تاریکتر و ساکت تر باشد خوابیدن راحت خواهد بود.

۹٫ از خستگی خیلی زیاد اجتناب کنید. اگر به هر دلیلی

تا دیر وقت بیدار بمانید سیستم اعصاب سمپاتیک و غدد فوق کلیوی

به گونه ای عمل می کنند که بیشتر بیدار بمانید. در واقع هورمون های

ترشح شده توسط این غدد باعث می شوند بدن با خوابیدن مبارزه

کند خیلی از مواقع برایتان اتفاق افتاده وقتی ساعت خوابتان بگذرد دیگر تا صبح نمی توانید بخوابید.

۱۰٫ وسایل الکترونیکی مانند لپ تاپ، موبایل، تلفن بی سیم،

تلویزیون و سایر وسایل الکترونیکی که میدان های الکترومغناطیسی

ایجاد می کنند را خاموش یا حداقل ۴ متر از آن ها فاصله بگیرید.

۱۱٫ نوشیدن چای بابونه و ریشه سنبل الطیب قبل از

خواب اثر آرام بخشی بر سیستم اعصاب می گذارند.

(لطفا از افراط در نوشیدن آن ها خودداری نمایید و صرفا

در مواقعی که دچار استرس و بی خوابی می باشید از آن استفاده کنید)

۱۲٫ استفاده از سونای خشک ۱ الی ۲ بار در هفته نیز تاثیر

قابل توجهی بر آرام سازی سیستم اعصاب مرکزی می گذارد که سبب بهبود خواب می شود.

فرانیاز فراتراز نیاز

 

بازدید: ۹۹


نوشته شده توسط:مرضیه مشروطه - 1636 مطلب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 رتبه, 1 votes)
Loading...
برچسب ها: