آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید

آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید ,سند رسمی، یکی از موضوعات حقوقی است که در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم در مورد آن می‌پردازیم.

نخستین اثر حقوقی قولنامه , تنظیم سند رسمی است .قولنامه حاوی یک تعهد و قول است 

که وقتی دو طرف قرداد سندی را تنظیم کردند انرا امظاء نموده

تا به ان تعهد طی مدت مشخص و با اعمال شرایط خاص بین خودشان به ان عمل کنند

که این توافق مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است . با ما همراه باشید .

آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید

آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید

*نکات کلیدی و مهم در خصوص سند رسمی:

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده ۱۲۹۰قانون مدنی).
۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده ۱۳۰۵ ق . م ).
۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ
وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده ۱۲۹۲ق . م وماده ۷۰قانون ثبت اسناد ).
۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب
و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).
۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده۱۰۳قانون تجارت ).

 آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست،
مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ).
۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و
بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).
۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر
و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم).
۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات
و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی )
از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند
و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد
(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷و بند الف ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).
۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد
و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.
آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید
۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است
تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است،
مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).
۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است
و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).
۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد،
دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.ر.م).
۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد،
خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده ۱۱۰ ق . آ . د. ر. م ).
۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

آنچه در مورد سند رسمی باید بدانید

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین
و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).
۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.
۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک )
و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه
در محاکم و ادارات دولتی(مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).
۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات
و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).
بدیهی است؛ وجود مزایا و آثار مثبت سند رسمی که به چند مورد آن اشاره شد،
می تواند مشوق و انگیزه ای قوی باشد برای رویکرد عمومی جامعه به تنظیم سند رسمی.

مطلب پیشنهادی

علائم کرونا ویروس و روند آن در بدن

کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از علائم کرونا ویروس بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدیدتر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم شدید تنفسی حاد (SARS-CoV) باعث بیماری می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.