مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

سرتیتر های مهم مقاله

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار ,پسته اکبری درجه یک در بازار با قیمت ۴۱ هزار تومان به فروش می رسد.با ما همراه باشید .

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار

 

عنوان قیمت درجه یک قیمت درجه ۲
آلبالو خشک
۱۰۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال
آلو بخاراممتاز
۱۸۵,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال
آلو بخارا رسمی
۱۵۵,۰۰۰ ریال ۱۳۵,۰۰۰ ریال
آلو جنگلی درشت
۹۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال
آلو جنگلی ریز
۶۹,۰۰۰ ریال ۵۹,۰۰۰ ریال
انجیــــر خشک (۳۰% پرک)
۴۱۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال
انجیر خشک معمولی
۲۸۰,۰۰۰ ریال ۲۴۰,۰۰۰ ریال
انجیر آردی
۱۳۵,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰ ریال
بادام با پوست
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰ ریال
بادام زمینی غلافدار
۱۰۷,۰۰۰ ریال ۸۷,۰۰۰ ریال
بادام منقا دو پوست کاغذی
۳۴۵,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال
بادام منقا یک پوست کاغذی
۳۹۵,۰۰۰ ریال ۳۵۵,۰۰۰ ریال
برگ زرد آلو ممتاز
۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال
برگ قیسی سکه ای
۱۸۹,۰۰۰ ریال ۱۵۹,۰۰۰ ریال
برگ هلو
۱۲۵,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
برنجک – برنج بوداده
۸۰,۰۰۰ ریال ۷۰,۰۰۰ ریال
پسته احمدآقایی
۳۹۰,۰۰۰ ریال ۳۴۰,۰۰۰ ریال
پسته اکبری
۴۱۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال
پسته فندقی
۳۴۰,۰۰۰ ریال ۲۹۰,۰۰۰ ریال
پسته کله قوچی
۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
تخمه آفتابگردان کله قوچی
۷۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
تخمه آفتابگردان ریز
۶۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
۹۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
تخمه جابانی شور
۲۲۰,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال
تخمه جابانی ممتاز
۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱۹۰,۰۰۰ ریال
تخمه جابانی گلپر
۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
تخمه کدو درشت مرمری خام
۱۸۲,۰۰۰ ریال ۱۴۲,۰۰۰ ریال
تخمه کدو درشت مرمری شور
۱۷۲,۰۰۰ ریال ۱۳۲,۰۰۰ ریال
تخمه کدو طرح مشهدی
۱۴۸,۰۰۰ ریال ۱۱۸,۰۰۰ ریال
تخمه کدو گوشتی
۱۸۸,۰۰۰ ریال ۱۵۸,۰۰۰ ریال
تخمه کدو مشهدی ریز
۱۶۸,۰۰۰ ریال ۱۳۸,۰۰۰ ریال
تخمه محبوبی
۱۰۵,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
توت خشک سفید
۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۱۰,۰۰۰ ریال
توت خشک سفید ممتاز
۳۹۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
پودر نارگیل
۱۰۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال
خلال بادام زمینی
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
خلال پسته ممتاز
۸۰۰,۰۰۰ ریال
ذرتک – ذرت شیرین بوداده
۷۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
سنجد
۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سویا آجیلی
۶۱۰,۰۰۰ ریال ۵۱,۰۰۰ ریال
شاهدانه
۹۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
عدسک – عدس بوداده
۹۵,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
عناب ممتاز
۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
فندق با پوست خام
۲۷۰,۰۰۰ ریال ۲۲۰,۰۰۰ ریال
کشمش پلویی( خرمایی)
۷۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
کشمش پلویی طلایی
۷۲,۰۰۰ ریال ۶۲,۰۰۰ ریال
کشمش سبز پیکانی
۱۰۸,۰۰۰ ریال ۹۵,۰۰۰ ریال
کشمش سبز معمولی
۹۵,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
کنجد بو داده
۱۰۹,۰۰۰ ریال ۸۹,۰۰۰ ریال
کنجد خام سفید
۹۹,۰۰۰ ریال ۷۹,۰۰۰ ریال
کنجد خام سیاه
۸۵,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال
گردو با پوست سوزنی
۱۹۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
گردو با پوست کاغذی
۲۷۰,۰۰۰ ریال ۲۱۰,۰۰۰ ریال
گندم بوداده
۳۹,۰۰۰ ریال ۲۹,۰۰۰ ریال
شیرین گندمک
۴۷,۰۰۰ ریال ۳۷,۰۰۰ ریال
گندمک توپی
۵۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال
گوجه برغان طلایی
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
گوجه برغان سیاه
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
مغز بادام
۳۴۰,۰۰۰ ریال ۳۷۰,۰۰۰ ریال
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
مغــز بــادام زمینی درشت ( با پوست)
۱۱۵,۰۰۰ ریال ۹۵,۰۰۰ ریال
مغـــز بـــــادام زمینی ریز
۹۵,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
مغز پسته
۶۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال
مغز تخمه آفتابگردان
۹۰,۰۰۰ ریال ۷۰,۰۰۰ ریال
مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری
۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۱۰,۰۰۰ ریال
مغـــز تخمــــه کدو ریز مشهدی و گوشتی
۲۹۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال
مغز تخمه محبوبی
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال
مغز فندق خام
۴۸۰,۰۰۰ ریال ۴۳۰,۰۰۰ ریال
مغز گردو
۵۲۰,۰۰۰ ریال ۴۵۰,۰۰۰ ریال
مغز گردو دوپرسفید
۵۷۰,۰۰۰ ریال
مغـــز گــــردو خورشتــی و دندانه
۳۵۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال
مویز بدون هسته
۱۷۸,۰۰۰ ریال ۱۴۸,۰۰۰ ریال
مویز با هسته
۱۱۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
نخودچی دو آتیشه بی نمک
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
نخودچی دو آتیشه شور
۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
نخودچی باروکش طعم دار
۱۲۰,۰۰۰ ریال ۹۵,۰۰۰ ریال
نخــودچی سفید بدون پوست (گل )
۱۳۰,۰۰۰ ریال ۹۵,۰۰۰ ریال
خلال پسته
۷۳۰,۰۰۰ ریال ۶۳۰,۰۰۰ ریال
برگ زردآلو
۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰ ریال
خلال بادام درختی
۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
مغز هسته زردآلو
۲۴۰,۰۰۰ ریال ۱۹۰,۰۰۰ ریال
برگ قیسی معمولی
۱۴۵,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰ ریال
فندق با پوست شور
۲۹۰,۰۰۰ ریال ۲۴۰,۰۰۰ ریال
مغز فندق شور
۵۱۰,۰۰۰ ریال ۴۶۰,۰۰۰ ریال

مطلب پیشنهادی

علائم کرونا ویروس و روند آن در بدن

کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از علائم کرونا ویروس بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدیدتر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم شدید تنفسی حاد (SARS-CoV) باعث بیماری می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.