مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

سرتیتر های مهم مقاله

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار ,پسته اکبری درجه یک در بازار با قیمت ۴۱ هزار تومان به فروش می رسد.با ما همراه باشید .

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 

مظنه قیمت پسته اکبری درجه یک در بازار

 

عنوانقیمت درجه یکقیمت درجه ۲
آلبالو خشک
۱۰۵,۰۰۰ ریال۸۵,۰۰۰ ریال
آلو بخاراممتاز
۱۸۵,۰۰۰ ریال۱۷۰,۰۰۰ ریال
آلو بخارا رسمی
۱۵۵,۰۰۰ ریال۱۳۵,۰۰۰ ریال
آلو جنگلی درشت
۹۵,۰۰۰ ریال۸۵,۰۰۰ ریال
آلو جنگلی ریز
۶۹,۰۰۰ ریال۵۹,۰۰۰ ریال
انجیــــر خشک (۳۰% پرک)
۴۱۰,۰۰۰ ریال۳۶۰,۰۰۰ ریال
انجیر خشک معمولی
۲۸۰,۰۰۰ ریال۲۴۰,۰۰۰ ریال
انجیر آردی
۱۳۵,۰۰۰ ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال
بادام با پوست
۱۴۰,۰۰۰ ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال
بادام زمینی غلافدار
۱۰۷,۰۰۰ ریال۸۷,۰۰۰ ریال
بادام منقا دو پوست کاغذی
۳۴۵,۰۰۰ ریال۳۰۰,۰۰۰ ریال
بادام منقا یک پوست کاغذی
۳۹۵,۰۰۰ ریال۳۵۵,۰۰۰ ریال
برگ زرد آلو ممتاز
۱۹۰,۰۰۰ ریال۱۷۰,۰۰۰ ریال
برگ قیسی سکه ای
۱۸۹,۰۰۰ ریال۱۵۹,۰۰۰ ریال
برگ هلو
۱۲۵,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال
برنجک – برنج بوداده
۸۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰ ریال
پسته احمدآقایی
۳۹۰,۰۰۰ ریال۳۴۰,۰۰۰ ریال
پسته اکبری
۴۱۰,۰۰۰ ریال۳۶۰,۰۰۰ ریال
پسته فندقی
۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۹۰,۰۰۰ ریال
پسته کله قوچی
۴۰۰,۰۰۰ ریال۳۵۰,۰۰۰ ریال
تخمه آفتابگردان کله قوچی
۷۰,۰۰۰ ریال۶۰,۰۰۰ ریال
تخمه آفتابگردان ریز
۶۰,۰۰۰ ریال۵۰,۰۰۰ ریال
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
۹۰,۰۰۰ ریال۸۰,۰۰۰ ریال
تخمه جابانی شور
۲۲۰,۰۰۰ ریال۱۷۰,۰۰۰ ریال
تخمه جابانی ممتاز
۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۹۰,۰۰۰ ریال
تخمه جابانی گلپر
۲۱۰,۰۰۰ ریال۱۶۰,۰۰۰ ریال
تخمه کدو درشت مرمری خام
۱۸۲,۰۰۰ ریال۱۴۲,۰۰۰ ریال
تخمه کدو درشت مرمری شور
۱۷۲,۰۰۰ ریال۱۳۲,۰۰۰ ریال
تخمه کدو طرح مشهدی
۱۴۸,۰۰۰ ریال۱۱۸,۰۰۰ ریال
تخمه کدو گوشتی
۱۸۸,۰۰۰ ریال۱۵۸,۰۰۰ ریال
تخمه کدو مشهدی ریز
۱۶۸,۰۰۰ ریال۱۳۸,۰۰۰ ریال
تخمه محبوبی
۱۰۵,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال
توت خشک سفید
۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۱۰,۰۰۰ ریال
توت خشک سفید ممتاز
۳۹۰,۰۰۰ ریال۳۲۰,۰۰۰ ریال
پودر نارگیل
۱۰۵,۰۰۰ ریال۸۵,۰۰۰ ریال
خلال بادام زمینی
۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
خلال پسته ممتاز
۸۰۰,۰۰۰ ریال
ذرتک – ذرت شیرین بوداده
۷۰,۰۰۰ ریال۶۰,۰۰۰ ریال
سنجد
۱۷۰,۰۰۰ ریال۱۵۰,۰۰۰ ریال
سویا آجیلی
۶۱۰,۰۰۰ ریال۵۱,۰۰۰ ریال
شاهدانه
۹۰,۰۰۰ ریال۸۰,۰۰۰ ریال
عدسک – عدس بوداده
۹۵,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال
عناب ممتاز
۱۹۰,۰۰۰ ریال۱۶۰,۰۰۰ ریال
فندق با پوست خام
۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۲۰,۰۰۰ ریال
کشمش پلویی( خرمایی)
۷۰,۰۰۰ ریال۶۰,۰۰۰ ریال
کشمش پلویی طلایی
۷۲,۰۰۰ ریال۶۲,۰۰۰ ریال
کشمش سبز پیکانی
۱۰۸,۰۰۰ ریال۹۵,۰۰۰ ریال
کشمش سبز معمولی
۹۵,۰۰۰ ریال۸۰,۰۰۰ ریال
کنجد بو داده
۱۰۹,۰۰۰ ریال۸۹,۰۰۰ ریال
کنجد خام سفید
۹۹,۰۰۰ ریال۷۹,۰۰۰ ریال
کنجد خام سیاه
۸۵,۰۰۰ ریال۶۵,۰۰۰ ریال
گردو با پوست سوزنی
۱۹۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال
گردو با پوست کاغذی
۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۱۰,۰۰۰ ریال
گندم بوداده
۳۹,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰ ریال
شیرین گندمک
۴۷,۰۰۰ ریال۳۷,۰۰۰ ریال
گندمک توپی
۵۵,۰۰۰ ریال۴۵,۰۰۰ ریال
گوجه برغان طلایی
۱۱۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
گوجه برغان سیاه
۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال
مغز بادام
۳۴۰,۰۰۰ ریال۳۷۰,۰۰۰ ریال
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده
۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال
مغــز بــادام زمینی درشت ( با پوست)
۱۱۵,۰۰۰ ریال۹۵,۰۰۰ ریال
مغـــز بـــــادام زمینی ریز
۹۵,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال
مغز پسته
۶۰۰,۰۰۰ ریال۵۰۰,۰۰۰ ریال
مغز تخمه آفتابگردان
۹۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰ ریال
مغـــز تخمــــه کدو درشت مرمری
۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۱۰,۰۰۰ ریال
مغـــز تخمــــه کدو ریز مشهدی و گوشتی
۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال
مغز تخمه محبوبی
۱۶۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال
مغز فندق خام
۴۸۰,۰۰۰ ریال۴۳۰,۰۰۰ ریال
مغز گردو
۵۲۰,۰۰۰ ریال۴۵۰,۰۰۰ ریال
مغز گردو دوپرسفید
۵۷۰,۰۰۰ ریال
مغـــز گــــردو خورشتــی و دندانه
۳۵۰,۰۰۰ ریال۳۰۰,۰۰۰ ریال
مویز بدون هسته
۱۷۸,۰۰۰ ریال۱۴۸,۰۰۰ ریال
مویز با هسته
۱۱۰,۰۰۰ ریال۹۰,۰۰۰ ریال
نخودچی دو آتیشه بی نمک
۱۴۰,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال
نخودچی دو آتیشه شور
۱۴۰,۰۰۰ ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال
نخودچی باروکش طعم دار
۱۲۰,۰۰۰ ریال۹۵,۰۰۰ ریال
نخــودچی سفید بدون پوست (گل )
۱۳۰,۰۰۰ ریال۹۵,۰۰۰ ریال
خلال پسته
۷۳۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ ریال
برگ زردآلو
۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۳۰,۰۰۰ ریال
خلال بادام درختی
۵۰۰,۰۰۰ ریال۴۰۰,۰۰۰ ریال
مغز هسته زردآلو
۲۴۰,۰۰۰ ریال۱۹۰,۰۰۰ ریال
برگ قیسی معمولی
۱۴۵,۰۰۰ ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال
فندق با پوست شور
۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۴۰,۰۰۰ ریال
مغز فندق شور
۵۱۰,۰۰۰ ریال۴۶۰,۰۰۰ ریال

مطلب پیشنهادی

علائم کرونا ویروس و روند آن در بدن

کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از علائم کرونا ویروس بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدیدتر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم شدید تنفسی حاد (SARS-CoV) باعث بیماری می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.