قهرمان لیگ برتر ۹۵

قهرمان لیگ برتر ۹۵ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

قهرمان لیگ برتر ۹۵  در فصل را به همراه آخرین تغییرات جدول لیگ

قهرمان لیگ برتر ۹۵

 

قهرمان لیگ برتر ۹۵

قهرمان لیگ برتر ۹۵

نتایج بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران را به همراه جدول بازیهای لیگ

 

برتر فوتبال را در سایت فرانیاز مشاهده می کنید.

 

نتایج لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس ۹۵-۹۶ + جدول

پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از روز

دوشنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۴ و با شرکت ۱۶ تیم آغاز شد.

نتایج کامل رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور از هفته اول تا اکنون

را به همراه برنامه مسابقات هفته آتی را در ادامه مشاهده می فرمائید.

 

هفته اول

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد ۰ پیکان تهران ۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۱۵ خلاصه بازی
سیاه جامگان ۲ ذوب آهن اصفهان ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۱۸:۱۵ ثامن الائمه خلاصه بازی
سایپـا تهران ۰ پرسپولیس تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۲۰:۴۵ تختی خلاصه بازی
صبای قم ۰ صنعت نفت آبادان ۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۲۰:۴۵ یادگار امام خلاصه بازی
استقلال تهران ۱ نفت تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۲۰:۴۵ آزادی خلاصه بازی
تراکتورسازی تبریز ۲ استقلال خوزستان ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۱۸:۰۰ خلاصه بازی
فولاد خوزستان ۱ ماشین سازی تبریز ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۲۰:۴۵ غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان ۰ پدیده خراسان ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۲۰:۳۰ ذوب آهن خلاصه بازی

هفته ۲

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان ۰ تراکتورسازی تبریز ۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۲۰:۴۵ خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ۱ فولاد خوزستان ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۲۰:۴۵ آزادی خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان ۱ سایپـا تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۹:۳۰ ذوب آهن خلاصه بازی
نفت تهران ۰ سپاهان اصفهان ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۲۰:۳۵ تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان ۲ استقلال تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۲۰:۴۵ غدیر خلاصه بازی
پیکان تهران ۱ صبای قم ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۲۰:۳۵ شهدا خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز ۰ گسترش فولاد ۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۱۸:۱۵ خلاصه بازی
پدیده خراسان ۱ سیاه جامگان ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۹:۱۰ ثامن الائمه خلاصه بازی

هفته ۳

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان ۰ سایپـا تهران ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ۱۹:۰۰ ثامن الائمه خلاصه بازی
تراکتورسازی تبریز ۳ پیکان تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۰ خلاصه بازی
فولاد خوزستان ۰ ذوب آهن اصفهان ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ۲۰:۳۰ غدیر خلاصه بازی
گسترش فولاد ۰ پرسپولیس تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۸:۰۰ خلاصه بازی
استقلال تهران ۱ صنعت نفت آبادان ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ ۲۰:۳۰ آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان ۳ استقلال خوزستان ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۲۰:۳۰ ذوب آهن خلاصه بازی
صبای قم ۱ ماشین سازی تبریز ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۲۰:۳۰ یادگار امام خلاصه بازی
نفت تهران ۳ پدیده خراسان ۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۲۰:۳۰ تختی خلاصه بازی

هفته ۴

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز ۰ تراکتورسازی تبریز ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۱۸:۰۰ خلاصه بازی
سیاه جامگان ۱ فولاد خوزستان ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ ۱۸:۵۰ ثامن الائمه خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان ۱ سپاهان اصفهان ۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۲۰:۳۰ خلاصه بازی
پیکان تهران ۱ استقلال تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۱۸:۱۵ شهدا خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ۱ صبای قم ۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۲۰:۳۰ آزادی خلاصه بازی
استقلال خوزستان ۲ نفت تهران ۲ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۲۰:۳۰ غدیر خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان ۱ گسترش فولاد ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۲۰:۱۵ ذوب آهن خلاصه بازی
سایپـا تهران ۱ پدیده خراسان ۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۲۰:۲۰ پاس قوامین خلاصه بازی

هفته ۵

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان ۲ سایپـا تهران ۲ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۸:۵۰ غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان ۱ پیکان تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۷:۴۵ ذوب آهن خلاصه بازی
صبای قم ۱ ذوب آهن اصفهان ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۸:۴۵ یادگار امام خلاصه بازی
تراکتورسازی تبریز ۰ پرسپولیس تهران ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۷:۱۵ خلاصه بازی
نفت تهران ۲ صنعت نفت آبادان ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ ۱۸:۴۵ تختی خلاصه بازی
پدیده خراسان ۰ استقلال خوزستان ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ۱۸:۱۵ ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال تهران ۱ ماشین سازی تبریز ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ۱۸:۴۵ آزادی خلاصه بازی
گسترش فولاد ۰ سیاه جامگان ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ ۱۷:۳۰ خلاصه بازی

هفته ۶

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان ۱ تراکتورسازی تبریز ۲ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۳۰ ذوب آهن خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز ۰ سپاهان اصفهان ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ۱۷:۰۰ خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ۰ استقلال تهران ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ ۱۷:۰۰ آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان ۲ صبای قم ۲ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ۱۷:۰۰ ثامن الائمه خلاصه بازی
پیکان تهران ۰ نفت تهران ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۳۰ شهدا خلاصه بازی
سایپـا تهران ۱ گسترش فولاد ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۳۰ پاس قوامین خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان ۱ استقلال خوزستان ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۴۵ خلاصه بازی
فولاد خوزستان ۱ پدیده خراسان ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ ۱۸:۴۵ غدیر خلاصه بازی

هفته ۷

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد ۰ فولاد خوزستان ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۶:۱۵ خلاصه بازی
صبای قم ۱ سایپـا تهران ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ ۱۸:۳۰ یادگار امام خلاصه بازی
استقلال خوزستان ۲ پیکان تهران ۳ ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ ۱۸:۴۰ خلاصه بازی
استقلال تهران ۲ ذوب آهن اصفهان ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ ۱۹:۳۰ آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان ۱ پرسپولیس تهران ۳ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۷:۳۰ خلاصه بازی
پدیده خراسان ۰ صنعت نفت آبادان ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۷:۰۰ خلاصه بازی
نفت تهران ۲ ماشین سازی تبریز ۱ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۷:۳۰ خلاصه بازی
تراکتورسازی تبریز ۳ سیاه جامگان ۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ ۱۶:۴۵ خلاصه بازی

هفته ۸

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سایپـا تهران ۰ تراکتورسازی تبریز ۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۷:۰۰ خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان ۲ سپاهان اصفهان ۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۷:۰۰ خلاصه بازی
سیاه جامگان ۰ استقلال تهران ۱ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۵:۳۰ خلاصه بازی
پیکان تهران ۳ صنعت نفت آبادان ۲ ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ ۱۵:۴۵ خلاصه بازی
فولاد خوزستان ۲ صبای قم ۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ ۱۷:۱۰ خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ۳ نفت تهران ۰ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۸:۰۰ خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز ۱ استقلال خوزستان ۳ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ خلاصه بازی
گسترش فولاد پدیده خراسان ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰ خلاصه بازی

هفته ۹

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازی تبریز فولاد خوزستان ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۷:۰۰ خلاصه بازی
استقلال تهران سایپـا تهران ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۶:۴۵ خلاصه بازی
پدیده خراسان پیکان تهران ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ خلاصه بازی
نفت تهران ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۶:۴۵ خلاصه بازی
استقلال خوزستان پرسپولیس تهران ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۶:۴۵ خلاصه بازی
صبای قم گسترش فولاد ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۶:۵۰ خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان ماشین سازی تبریز ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۶:۴۵ خلاصه بازی
سپاهان اصفهان سیاه جامگان ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۶:۴۵ خلاصه بازی

هفته ۱۰

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد تراکتورسازی تبریز ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ ۱۴:۴۵ خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز پیکان تهران ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ۱۷:۰۰ خلاصه بازی
سایپـا تهران سپاهان اصفهان ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ۱۶:۴۰ خلاصه بازی
فولاد خوزستان استقلال تهران ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ۱۶:۴۰ خلاصه بازی
پرسپولیس تهران صنعت نفت آبادان ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ ۱۶:۴۰ خلاصه بازی
سیاه جامگان نفت تهران ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ ۱۵:۰۰ خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان استقلال خوزستان ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ ۱۶:۴۵ خلاصه بازی
صبای قم پدیده خراسان ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ ۱۶:۴۵ خلاصه بازی

هفته ۱۱

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۱۶:۳۰ خلاصه بازی
نفت تهران سایپـا تهران ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۰ خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ۱۶:۱۵ خلاصه بازی
پیکان تهران پرسپولیس تهران ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۱۵:۱۵ خلاصه بازی
تراکتورسازی تبریز صبای قم ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ خلاصه بازی
استقلال تهران گسترش فولاد ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ۱۶:۲۰ خلاصه بازی
پدیده خراسان ماشین سازی تبریز ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ خلاصه بازی
استقلال خوزستان سیاه جامگان ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۱۷:۴۵ خلاصه بازی

هفته ۱۲

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان پیکان تهران ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۱۵:۳۰ خلاصه بازی
گسترش فولاد سپاهان اصفهان ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ خلاصه بازی
صبای قم استقلال تهران ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۶:۲۰ خلاصه بازی
سیاه جامگان صنعت نفت آبادان ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۱۴:۳۰ خلاصه بازی
فولاد خوزستان نفت تهران ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۶:۴۰ خلاصه بازی
سایپـا تهران استقلال خوزستان ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ماشین سازی تبریز ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۱۷:۱۵ خلاصه بازی
تراکتورسازی تبریز پدیده خراسان ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۱۵:۱۵ خلاصه بازی
قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵ قهرمان لیگ برتر ۹۵

 

مطلب پیشنهادی

علائم کرونا ویروس و روند آن در بدن

کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از علائم کرونا ویروس بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدیدتر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم شدید تنفسی حاد (SARS-CoV) باعث بیماری می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.