ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟

ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟ ,زمین لرزه وحشتناک در مرز ایران و عراق در طول دو روز گذشته منجر به مرگ افراد زیادی شده است

و حتی به گفته نشنال جئوگرافیک این زلزله به عنوان مرگبارترین زلزله سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

زلزله های پی در پی که در ایران در شهر های مختلف  زلزله خیز به خصوص در کرمان و کرمانشاه و به تازگی در تبریز و کرج هم امده است

نگرانی را  برای مردم ساکن پایتخت  دو چندان کرده و تمام مسئولین و کارشناسان را به فکر فرو برده

که ایا گسل هایی که در تهران وجود دارد تحریک شده اند

و یا علم می تواند کاری کند و از ان جلوگیری کند .

یا به عبارت دیگر اطلاعات و زمان دقیق وقوع ان را پیش بینی کند .باما همراه باشید .

ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟

ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

هشدار برای احتمال زمین لرزه بزرگ

 مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله در روزنامه شرق نوشت:آبان و آذر امسال،
بعد از رخداد زمین لرزه ٢١ آبان با بزرگای ٧,٣، وقوع مجموعه ای
از زلزله های پی درپی توجه افکار عمومی را به زمین لرزه متمایل کرد.
١٢٠ زمین لرزه با بزرگای بیش از چهار و ٢٨٠ زلزله با بزرگای بیش از سه،
در ٣۵ روز ثبت شده است؛ این در حالی است
که در ایران حدود ٢٠٠ تا ٢۵٠ زمین لرزه با بزرگای بیش از چهار،
در سال انتظار می رود. بیشتر این زلزله ها در این مدت،
در منطقه ازگله سرپل ذهاب (به صورت پس لرزه های زلزله ٢١/٨/٩۶)
و زلزله های سه گانه با بزرگای شش و پس لرزه های
آنها در شرق هجدک کرمان در ١٠ تا ٢٢ آذر رخ داده است.
سؤال های مهمی در این مورد نزد افکار عمومی ایجاد شده است که

آیا زلزله های پی درپی ادامه می یابد؟

آیا این زلزله ها به هم مربوط اند؟ آیا زلزله مهمی در تهران
و سایر شهرهای پرجمعیت کشور می تواند رخ دهد؟
آیا این زلزله ها اساسا طبیعی بوده اند یا مصنوعی؛
مثلا حاصل از انفجار یا تحریک شده با فناوری نظیر هارپ بوده اند؟
واقعیت این است که بخشی از جواب ها را با دقت بالا و عدم قطعیت کم می دانیم
. مثلا می دانیم که همه این زلزله ها طبیعی بوده
و نه حاصل انفجار و با فناوری هایی نظیر هارپ تحریک نشده اند؛
چراکه اولا بشر امکان ایجاد چنین تحریکی برای عمق های زلزله های اخیر را ندارد
و در ثانی، نگاشت های زمین لرزه های طبیعی (زمین ساختی)
کاملا از زلزله های ناشی از انفجارات تفکیک پذیر هستند.
بخشی دیگر از این سؤالات را هم می توان با ابهام کمی پاسخ داد،
مثلا می توان گفت که این زلزله های اخیر به لحاظ زمین ساختی
و گسلش وقتی در نقاط مختلف کشور رخ می دهند، الزاما با هم مرتبط نیستند.
بنابراین نمی توان رویداد زمین لرزه در شمال کرمان با رخداد زلزله قبلی
در منطقه سرپل ذهاب را با ارتباطی خطی توضیح داد.
درباره احتمال رویداد زلزله در ناحیه های پرجمعیت شهری مانند تهران باید گفت
که شهرهایی مانند تهران و تبریز باید به شکلی ویژه برای زمین لرزه بزرگ
(که ممکن است در نزدیکی یا پهنه شهری شان رخ دهد) آماده شوند
و این برنامه ریزی و اقدام باید جنبه ملی و جدی داشته باشد.
ولی از سوی دیگر سؤال مهمی همچنان برقرار است و آن اینکه

آیا این زلزله ها با تغییرات تنش در پوسته زمین ایران مرتبط است

و آیا ممکن است زلزله های مهم بعدی احتمال رخداد بالاتری داشته باشند.
در این مورد متخصصان خطر زلزله، پس از هر زمین لرزه مهم
، به بررسی تغییرات احتمال رخداد زلزله های بعدی می پردازند.
مثلا بعد از زلزله هفت سپتامبر ٢٠١٧ با بزرگای ٨.٢ و زلزله ١٩ سپتامبر ٢٠١٧ با بزرگای ٧.٢ در مکزیک،
دکتر «راس استین»، پژوهشگر معتبر عرصه خطر زلزله در ایالات متحده،
احتمال رخداد یک زمین لرزه با بزرگای بیش از هفت در مکزیک
در ماه های آینده در سال ٢٠١٨ را دو برابر برآورد سابق محاسبه و اعلام کرد
(از ٢۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است).

ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟

چنین تغییراتی بعد از هر زلزله مهمی در ژاپن نیز بررسی می شود.
بعد از زلزله ١١ مارس ٢٠١١ توهوکو در ژاپن، دانشمند ژاپنی سرشناس، پروفسور
«شینجی تودا» از دانشگاه کیوتو، در مقاله ای که با دکتر «راس استین» در سال ٢٠١٣ منتشر کردند، توضیح دادند
که به دلیل افزایش تنش روی گسل ها و انتقال تنش، احتمال رخداد زلزله بزرگ در ناحیه توکیو در بازه پنج ساله
بین مارس ٢٠١٣ تا مارس ٢٠١٨ حدود ٢.۵ برابر افزایش یافته است. البته پژوهش های دیگری در همان ژاپن ازسوی
دو دانشمند دیگر به نام های «نانجو» و «اوچیدا» انجام شد
که به نتیجه ای نسبتا متفاوت انجامید؛ به نحوی که داده های موجود،
به ویژه از تغییر شکل پوسته، نمایانگر بخش مهمی از انتقال تنش به صورت خزش و خمش است
و بنابراین نتیجه می گیرند که افزایش احتمال رخداد زلزله های بعدی را چندان قابل ملاحظه نمی دانند.
حال درباره ایران و رویداد زمین لرزه های مهم اخیر چه می توان گفت؟ در ٧۵ سال گذشته، ١٠١ زمین لرزه
با بزرگای بین شش و هفت و ٢٠ زمین لرزه با بزرگای بین هفت تا هشت در ایران گزارش شده اند
که البته پوشش شبکه لرزه نگاری فقط در ۵٠ سال اخیر با پنج ایستگاه شروع شده
(و به تدریج افزایش یافته تا امروزه به حدود ١٣٠ ایستگاه رسیده)
و بنابراین امکان اینکه رخدادهای اتفاق افتاده در ایران به دقت
و با تعداد واقعی گزارش نشده باشد، وجود دارد.

ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟

ولی همین بررسی به همراه دقت در رخداد زمین لرزه های ١٩٧٠ به بعد
و به ویژه خردزمین لرزه های دهه اخیر، براساس بررسی های آماری می توان نشان داد که احتمال رخداد
زمین لرزه با بزرگای هفت در دهه پیش رو- از ٢٠١٧ تا ٢٠٢٧ – از ٢.۵ تا ٣.۵ برابر بیشتر از سه دهه قبل از ٢٠١٧ است.
به نحوی که می توان گفت احتمال زلزله با بزرگای بیش از هفت
را در قطعه گسله های فعال که در آنها نبود لرزه ای قابل مشاهده است،
از ٢٠ تا ٣٠ درصد به ۶٠ تا ٧٠ درصد افزایش می یابد.
این کار با انتقال استرس از پهنه هایی که در آن زمین لرزه های قبلی رخ داده
به پهنه های زمین ساختی مجاور قابل انجام است. چنین مطالعات آماری ای از سوی نگارنده برای داده های قبل از روز رخداد
زمین لرزه ٢١/٨/٩۶ ازگله سرپل ذهاب انجام شده است
(داده های خردزمین لرزه ها و همچنین زمین لرزه های شدید تا اصلی، تا روز ٢٠ آبان ٩۶ در نظر گرفته شده است).

ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟

این بررسی ها البته برآورد دست اول است و بدیهی است که با پایش های دقیق تغییرشکل بر پایه لغزش و جابه جایی
در پوسته با میکروژئودزی، ارزیابی تغییرات تنش در لایه های سطحی و همچنین واردکردن داده های دقیق دیرینه
لرزه شناسی و تحلیل چنین داده های علمی ای در کنار مطالعه احتمالی آمار لرزه خیزی و ارزیابی احتمالی خطر زلزله،
می توان دریافت که اولا در کدام محل ها، باید کاندیداهای اصلی برای رخداد زمین لرزه های با بزرگای هفت بعدی را جست وجو کنیم
و در ثانی در هر محل میزان احتمال رخداد لرزه ای یا آزادشدن تنش به صورت خزش و خمش (بی لرزه) چقدر است.
دست آخر باید تأکید کنم که باید خود را برای رویدادهای زمین لرزه های با بزرگای هفت که
نوبت های بعدی در نزدیکی شهرهای پرجمعیت ما می توانند رخ دهند، آماده کنیم.
ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

می‌توانیم بگوییم زلزله کرمانشاه باعث می‌شود گسل شهری مثل تهران هم حرکت کند؟

ایا زمین لرزه بزرگ در راه است؟

درباره این موضوع هم  چنین چیزی قابل اثبات‌شدن به لحاظ علمی نیست

یعنی اگر پنج دقیقه دیگر هم در خود عراق یا ایران یک زلزله قوی اتفاق بیفتد

و این زلزله پهنه زلزله کرمانشاه نباشد کسی نمی‌تواند ارتباط بین این دو زلزله را به شکل علمی توضیح دهد.

تنها می‌توان ارتباط آماری به اینها نسبت داد نه علمی. وقتی می‌توانیم بگوییم به لحاظ علمی اتفاقی افتاده

که جایگاه ساختارها را در آن توضیح دهیم،

اینکه مثل بازی دومینو گسلی حرکت کرده و باعث القای گسیختگی در گسل بعدی شده است.

در این صورت می‌توان گفت شبیه بازی دومینو اتفاق اول افتاده و گسل دوم حرکت کرده

اما این مربوط به یک منطقه است و نمی‌توانیم این را درباره مناطقی با صدها کیلومتر فاصله بگوییم.

مطلب پیشنهادی

علائم کرونا ویروس و روند آن در بدن

کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از علائم کرونا ویروس بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدیدتر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم شدید تنفسی حاد (SARS-CoV) باعث بیماری می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.