اخبار

اخبار درپورتال جامع فرانیاز

اخبار

اخبار پرسشي كوتاه كه پاسخ جويي براي آن بخش وسيعي از ادبيات روزنامه نگاري را شكل داده است .

اخبار

عنوان مطلب اخبار چیست

۱- خبر گزارش واقعيت هاست اما هر واقعيتي را نمي توان خبر ناميد .

۲- خبر پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد .

۳- خبر الزاما گزارش رويداد جاري ( تازه ) نيست .

۴- خبر رويدادي است كه قرار است اتفاق يبفتد .

۵- رويدادي كه براي يك نفر يا گروهي ‘ ارزش خبري ‘ دارد و براي ديگران ممكن است بي اهميت باشد .

۶- اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است ، خبر ناميده مي شود .

۷- خبر مجموعه اي از لغات و عبارات است كه وقوع يا انجام كاري را اطلاع دهد .

۸- خبر گزارش يك رويداد است ، آنچه يك گزارشگر مي نويسد خبر ناميده مي شود .

۹- خبر شامل هر انديشه و عمل واقعي است كه براي عده كثيري از خوانندگان جالب است .

۱۰- خبر گزارش مناسب ، خلاصه و دقيق يك رويداد است نه خود رويداد .

۱۱- خبر نخستين گزارش از يك حادثه با معناست كه مورد توجه عامه قرار مي گيرد .

۱۲- خبر نقل ساده و خالص وقايع جاري است .

۱۳- خبر بايد فورا پس از حادثه به جريان افتد ، براي عموم جالب باشد ،

حاوي اطلاعات تازه باشد ، خنثي نباشد و ادراكات فرهنگي جوامع خاص خود را منعكس كند .

خبر چیست ؟

خبري كه از طريق وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم مي رسد بايد درست روشن و جامع باشد .

اين مفاهيم بايد از مرحله گردآوري اطلاعات حول يك رويداد تا مرحله ارايه آن در نظر گرفته شود .

يكي از مسووليتهاي مهم رسانه هاي خبري ، ارايه اطلاعات صحيح به مخاطبان است .

اطمينان از درستي مطالب از ضروريات حرفه روزنامه نگاري است .

خبرنگار بايد رويداد را آنطور كه اتفاق افتاده است

نه آن طور كه مايل است اتفاق افتاده باشد ، به اطلاع مخاطبان برساند .

چاپ تكذيب نامه ها و اصلاحيه ها از طرف سازمانها و يا اشخاص حقيقي

در نشريات حاصل بي توجهي خبرنگار در تهيه خبر صحيح و كامل است

كه در برخي موارد مديران يك نشريه را با مشكل جدي مواجه مي كند .

اخبار پرسشي كوتاه كه پاسخ جويي براي آن بخش وسيعي از ادبيات روزنامه نگاري را شكل داده است .

اخبار

تعاريف متعددي از خبر وجود دارد :

– خبر گزارش واقعيت هاست اما هر واقعيتي را نمي توان خبر ناميد .

– خبر پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد .

– خبر الزاما گزارش رويداد جاري ( تازه ) نيست .

– خبر رويدادي است كه قرار است اتفاق يبفتد .

– رويدادي كه براي يك نفر يا گروهي “ ارزش خبري ” دارد و براي ديگران ممكن است بي اهميت باشد .

– اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است ، خبر ناميده مي شود .

– خبر مجموعه اي از لغات و عبارات است كه وقوع يا انجام كاري را اطلاع دهد .

– خبر گزارش يك رويداد است ، آنچه يك گزارشگر مي نويسد خبر ناميده مي شود .

– خبر شامل هر انديشه و عمل واقعي است كه براي عده كثيري از خوانندگان جالب است .

– خبر گزارش مناسب ، خلاصه و دقيق يك رويداد است نه خود رويداد .

– خبر نخستين گزارش از يك حادثه با معناست كه مورد توجه عامه قرار مي گيرد .

– خبر نقل ساده و خالص وقايع جاري است .

– خبر بايد فورا پس از حادثه به جريان افتد ، براي عموم جالب باشد ،

حاوي اطلاعات تازه باشد ، خنثي نباشد و ادراكات فرهنگي جوامع خاص خود را منعكس كند .

تعاريف متعددي از خبر در كتابهاي اساتيد فن ذكر شده .

بسياري از اين تعاريف بر يك بعد خبر تكيه دارد

و با گذشت سالها تحقيق در زمينه خبر هنوز سوال ” خبر چيست؟ ” وجود دارد .

احتمالا اشكال عمده نداشتن يك تئوري جامع و مانع بوده

كه بتواند اخبار را صرف نظر از موضوعهاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي در بر گيرد .

خبر گزارشي از يك رويداد است كه تمامي عناصر خبر در آن وجود داشته باشد

و ارزشهاي خبري را نيز در بربگيرد .

بیشترین اخبار سرچ شده درایران

  1. اخبارایران وعربستان
  2. اخبارایران وداعش
  3. اخبارایران وعراق
  4. اخبارایران ناز
  5. اخبارایران وجهان در۲۴ساعت گذشته

همچنان برترین دسته های فرانیاز رو می تونید لیست زیر مشاهده کنید :

اخبار

 

بازدید: ۱۴۸۱