چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

دسته: دنیای مد
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

 همراه ما باشید در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

faraniyaz-com122

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

زنان قد بلند:

از کمربند پهن استفاده کنید.
از پوشیدن دامن خیلی بلند و خیلی کوتاه پرهیز کنید.
بهتر است پیراهن خود را داخل دامن و یا شلوار خود کنید تا خط عمودی کمرتان نمایان تر شود.
لباس طرح دار با خطوط عمودی بپوشید.
دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.
لباس های سرتا سر یکرنگ نپوشید.
از گردنبند و گوشواره ی کوچک استفاده نکنید.
کیف دستی کوچک حمل نکنید.
شلوار راسته بپوشید
تاپ نپوشید
کفش پاشنه بلند نپوشید و از کفش کمی لژ دار استفاده کنید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
مردان قد بلند:


لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.
لباس و شلوارهای زیپ دار نپوشید.
کت و شلوار راه راه عمودی و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید.


زنان قد کوتاه و ریز نقش:


لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.
از لباس های رنگارنگ،و شلوار دمپا گشاد و یا پارچه های تا شده استفاده نکنید.
دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.
لباس های یکرنگ،شلوار راسته و لباس اندازه استفاده کنید.
خطوط عمودی و لباس های یقه هفت بدن را کشیده تر می کند.
کفش کمی نوک تیز بپوشید.
کفش پاشنه بلند بپوشید
از کمربند باریک استفاده کنید


مردان قد کوتاه :

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
کفش بوت و ساقه بلند نپوشید.
شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.
لباس استین دار به تن کنید .
از نقش نگار راه راه عمودی و شلوار راسته استفاده کنید.
زنان چاق:
لباس یکرنگ بپوشید
از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.
از روسری شالی استفاده کنید.
گردنبند دراز شما را لاغر تر می کند.
کفش پاشنه بلند بپوشید.
لباس یقه هفت و قلبی شکل ،گردن را کشیده تر می کند.
ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.
لباس های تیره رنگ بپوشید.


مردان لاغر:


پیراهن و یا تی شرت یقه هفت نپوشید.
لباس های براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.
کت و شلوار اپل دار بپوشید.
شلوار بگ بپوشید.
پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.


مردان چاق:


ژاکت اپل دار نپوشید.
دکمه ی پیراهن را تا انتها نبندید .
ساعت باریک به دست کنید.
پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.
بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.
شلوار تنگ نپوشید.
لباس تیره و عمودی بپوشید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
 *********************************بخش۲

اصول کلی ست کردن لباس


۱- همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد.
۲- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.
۳- بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.
۴- پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.
۵- پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.
۶- رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.
۷- رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.
۸- لباسهای بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.
۹- لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلندقدتر میکند.
۱۰- لباسهای یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.
۱۱- گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند.
۱۲- روسـری کـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.
۱۳- خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.
۱۴- لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:


۱- لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق ترنشان میدهند.
۲- لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.
۳- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.
۴- لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.
۵- شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.
۶- کراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا کمر برسد.
۷- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.
۸- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.
۹- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.
۱۰- کفش پاشنه بلند به پا کنید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به

نظر برسیم
برای کوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید:


۱- لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.
۲- رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.
۳- کراوات پهن تر بپوشید.
۴- لباسهای چند لایه به تن کنید.
۵- کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.
۶- شلوار تمام قد بپوشید.
۷- از پوشیدن لباسهای سرتاسر یکرنگ بپرهیزید.
۸- لباس با طرح راه راه عمودی و کراوات باریک نپوشید.

 

چگونه ست کنیم


۱- رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.
۲- رنگ کمربند با رنگ کفش باید یکسان باشد.
۳- کـت و شلـوار خــاکستـری و سرمه ای با کفش مشکی، و کـت و شـلـوار

قـهـوه ای و زیتونی با کفش قهوه ای ست است.

 

زنان قد بلند


۱- از کمر بند پهن استفاده کنید.
۲- از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.
۳- بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.
۴- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.
۵- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.
۶- لباسهای سر تا پا یکرنگ نپوشید.
۷- از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.
۸- کیف دستی کوچک حمل نکنید.
۹- شلوار راسته بپوشید.
۱۰- تاپ نپوشید.
۱۱- کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار استفاده کنید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

زنان قد کوتاه و ریز نقش


۱- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.
۲- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده کنید.
۳- دامن کوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.
۴- لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنید.
۵- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.
۶- کفش کمی نوک تیز بپوشید.
۷- کفش پاشنه بلند بپوشید.
۸- از کمر بند باریک استفاده کنید.

زنان چاق

۱- لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید.
۲- از کت و ژاکت بلند با دکمه های باز استفاده کنید.
۳- از روسری شالی استفاده کنید.
۴- گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.
۵- کفش پاشنه بلند بپوشید.
۶- لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل، گـردن را کشـیـده تـر میکند.
۷- ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.
۸- لباسهای تیره رنگ بپوشید.

مردان قد بلند


۱- لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.
۲- لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.
۳- کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و کراوات

باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر است نپوشید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم
مردان قد کوتاه


۱- کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمی‌کنند.
۲- شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.
۳- لباس آستین دار به تن کنید.
۴- از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.

 

مردان لاغر


۱- کراوات باریک و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.
۲- لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.
۳- کت و شلوار اپل دار بپوشید.
۴- شلوار بگی بپوشید.
۵- پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.

 

مردان چاق


۱- ژاکت اپل دار نپوشید.
۲- کراوات زرق و برق دار نزنید.
۳- دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.
۴- ساعت باریک به دست نکنید.
۵- پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.
۶- بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.
۷- شلوار تنگ نپوشید.
۸- لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.
۹- از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.

 

مردان شکم بزرگ


۱- جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.
۲- شلوار را روی شکم خود نیاورید.
۳- لباسهای براق و یا روشن نپوشید.
۴- لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.
۵- کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.
۶- ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

 

چگونه لباس بپوشیم تا با هوش و شیک به نظر برسیم ؟

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

 

در این مطلب ،راهنمای کاملا حرفه ای لباسهایی که به شما

ظاهری شیک و آراسته می دهند را می بینید ، البته شاید

برخی از آنها برای خانم های ایرانی مناسب نباشند اما با ایده

گرفتن از آنها می توانید آنها را متناسب با خود تغییر دهید .

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

چگونه هوشمندانه تر لباس بپوشیم

فکر کنید قرار است برای اولین بار شخصی را ملاقات کنید، احوالپرسی

می کنید و خیلی مودبانه با او صحبت می کنید . اما قبل از اتمام جمله شما،

طرف مقابل شخصیت شما را از نمای ظاهریتان بررسی کرده است

( از نوک پا تا فرق سر ) و برایش معلوم می شود که شما

چقدر باهوش و شیک هستید و همه این تحقیق و تفحص او در عرض ۷ ثانیه اتفاق می افتد.
اگر حس می کنید که سلیقه شخصی شما برای پیشرفتتان

در کار و یا جلب احترام دیگران کافی نیست زمان آن فرا رسیده که دست به کار شوید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

لباسهای یقه دار

 

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

یک بلوز با یقه صاف و تروتمیز ، در طول روز به شما ظاهری شیک

و آراسته می دهد. شاید به این دلیل باشد که پیراهن های یقه دار

مثل یونیفرم های مدرسه و دانشگاه ها حالت دانشجویی دارند. شاید

به این دلیل باشد که برای بسیاری افراد این یقه ها نمادی از شیک پوش بودن مردان است .
با الهام از این بلوزهای یقه مردانه لباسهایی برای زنان طراحی می شود

( یقه های شل و پفی ظاهر شما را درهم برهم نشان می دهد )

که می توانید همراه با دامن های تنگ کوتاه و یک کراوات ظریف ست کنید.

(مثلا می توانید از مانتوهای یقه مردانه استفاده کنید )

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

رنگهای خنثی

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

می گویند قرمز رنگ قدرت و شور و اشتیاق و زرد ،رنگ جوانی است ،

اما برای شما که می خواهید در نظر دیگران باهوش و قابل احترام

به نظر برسید بهتر است از رنگ های خنثی استفاده کنید تا همچنان

شایستگی خود را حفظ کنید و مردم به سمت شما جذب شوند.

اگر تمایل دارید کمی تنوع در فرم پوشش خود بدهید ،

مخلوطی از رنگهای هم خانواده را در لباس خود استفاده کنید. (یعنی رنگ های متضاد را بکار نبرید.)

 

کت بپوشید

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

اصلا تصادفی نیست که در یونیفرم ارتشی ها یک عدد کت شیک وجود دارد.

سرشانه های چهارگوش فرد را قوی و با اقتدار نشان می دهد

و همچنین نشان دهده نظم و انضباط فرد در زمان انجام دستورات

مافوق می باشد. بهترین قسمت کت های نظامی در این است

که نسبت به بقیه لباسهای بیرون شیک تر و جذاب تر هستند.

برای اینکه در زمان پوشیدن چنین کت های شیکی حالت جنگی

و نظامی نداشته باشید، زیرکت یک تیشرت ابریشمی لطیف

به تن کنید و یک شلوار مناسب و یک گردنبند هم انتخاب کنید.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

کفش های براق

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

“زنی که نداند چگونه مراقب کفش هایش باشد نمی داندکه

چگونه مراقب زندگی اش باشد” بین مردم اینگونه جا افتاده است

و یک دلیلی هم دارد که می گوییم ” کف پای هر کس پنجره ای

به روح او دارد” . گام برداشتن با کفش هایی که به خوبی مراقبت

می شوند و برق انداخته می شوند به دنیا ثابت می کند که

صاحبش فردی است که به جزئیات بسیار دقیق است و همه ویژگی های لازم برای رییس بودن را داراست.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

سبک های کلاسیک

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

به جای اینکه تسلیم مدلهای جدیدی که به سوی شما سرازیر

می شوند شوید، به سراغ مدلهای کلاسیک بروید که همیشه جذاب

و شیک هستند و از مد نمی روند. برای پیدا کردن چنین مدلهایی

می توانید فیلمهای کلاسیک قدیمی( مثلا : صبحانه در خانه تیفانی )

را تماشا کنید و از سبک لباسهای آنها الهام بگیرید. حتما در فیلمهای

هالیوودی قدیمی دیده اید که زنان مدیر شیک پوش و ظریف چه مدل لباسهایی استفاده می کردند.

چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

در ضمن یادتان باشد که همیشه لباس هایتان را اتو کنید تا جلوه زیبا و شیکتان را حفظ کنید .

 

 

 زیبایی خود را دوچندان کنید

 • تکنیک های آرایشی
 • خودآرایی در کمترین زمان
 • ارایش چشم به صورت مرحله ایی + آموزش
 • برجسته کردن لب با آرایش
 • آرایش چشم ملایم
 • اسرار گریم برای آرایش صورت
 • آرایش با کمترین امکانات
 • مناسب ترین شکل ابرو
 • رمز و رازهای آرایش
 •  کیسه کشیدن یا لیف زدن صورت ممنوع
 • بهترین روش صاف کردن موها
 • چه مدل مویی به کی می یاد؟
 • آموزش تصویری یک مدل موی ساده و شیک
 • کیسه کشیدن یا لیف زدن صورت ممنوعه های
 •  راه های سفت کردن صورت در خانه
 • نکات مهم برای خانمها ،در نگهداری از پوست صورت
 • آرایش مخصوص تابستان
 • لیفت کردن صورت در منزل
 • آموزش وکس کردن صورت در منزل
 • سرعت بخشیدن به رشد موها
 • راز پرپشتی موها
 • بهترین سبک آرایش رسمی
 • رازهای زیبایی زنان در کشورهای مختلف
 • تاثیر استرس بر پوست
 • چگونه خوشتیپ و خوش هیکل به نظر برسیم

نوشته شده توسط:مرضیه مشروطه - 1343 مطلب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
برچسب ها: