خانه / اخبار / ورزشی / قهرمان لیگ برتر 95

قهرمان لیگ برتر 95

قهرمان لیگ برتر 95 در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

قهرمان لیگ برتر 95  در فصل را به همراه آخرین تغییرات جدول لیگ

قهرمان لیگ برتر 95

نتایج بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران را به همراه جدول بازیهای لیگ

 

برتر فوتبال را در سایت فرانیاز مشاهده می کنید.

 

نتایج لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس 95-96 + جدول

پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از روز

دوشنبه 4 مرداد ماه 1394 و با شرکت 16 تیم آغاز شد.

نتایج کامل رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور از هفته اول تا اکنون

را به همراه برنامه مسابقات هفته آتی را در ادامه مشاهده می فرمائید.

هفته اول

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/05/04 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی خلاصه بازی
صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/05/04 20:45 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال تهران 1 نفت تهران 1 1395/05/04 20:45 آزادی خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/05/05 20:45 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی

هفته 2

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/05/11 20:45 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/11 20:45 آزادی خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1395/05/10 19:30 ذوب آهن خلاصه بازی
نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/05/11 20:35 تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر خلاصه بازی
پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 1 1395/05/10 19:10 ثامن الائمه خلاصه بازی

هفته 3

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 سايپـا تهران 2 1395/05/15 19:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/05/15 20:30 غدیر خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 خلاصه بازی
استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/05/15 20:30 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام خلاصه بازی
نفت تهران 3 پدیده خراسان 0 1395/05/16 20:30 تختی خلاصه بازی

هفته 4

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/05/21 18:00 خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/22 18:50 ثامن الائمه خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 خلاصه بازی
پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 گسترش فولاد 1 1395/05/21 20:15 ذوب آهن خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 1 1395/05/21 20:20 پاس قوامین خلاصه بازی

هفته 5

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 2 1395/06/20 18:50 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن خلاصه بازی
صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/20 18:45 یادگار امام خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 0 1395/06/20 17:15 خلاصه بازی
نفت تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1395/06/19 18:45 تختی خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 1 1395/06/19 17:30 خلاصه بازی

هفته 6

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/06/25 18:30 ذوب آهن خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 صباي قم 2 1395/06/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
پيکان تهران 0 نفت تهران 0 1395/06/25 18:30 شهدا خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/06/25 18:30 پاس قوامین خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 7

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 0 1395/06/31 16:15 خلاصه بازی
صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1395/06/30 18:30 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 خلاصه بازی
استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/30 19:30 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/06/31 17:00 خلاصه بازی
نفت تهران 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 3 سیاه جامگان 0 1395/06/30 16:45 خلاصه بازی

هفته 8

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/07/24 17:00 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1395/07/24 17:00 خلاصه بازی
سیاه جامگان 0 استقلال تهران 1 1395/07/24 15:30 خلاصه بازی
پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1395/07/23 17:10 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 0 1395/07/24 18:00 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 خلاصه بازی
گسترش فولاد پدیده خراسان 1395/07/25 15:00 خلاصه بازی

هفته 9

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز فولاد خوزستان 1395/07/29 17:00 خلاصه بازی
استقلال تهران سايپـا تهران 1395/07/30 16:45 خلاصه بازی
پدیده خراسان پيکان تهران 1395/07/30 15:00 خلاصه بازی
نفت تهران ذوب آهن اصفهان 1395/07/29 16:45 خلاصه بازی
استقلال خوزستان پرسپولیس تهران 1395/07/29 16:45 خلاصه بازی
صباي قم گسترش فولاد 1395/07/30 16:50 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان ماشین سازی تبریز 1395/07/30 16:45 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان سیاه جامگان 1395/07/30 16:45 خلاصه بازی

هفته 10

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد تراکتورسازي تبریز 1395/08/07 14:45 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز پيکان تهران 1395/08/06 17:00 خلاصه بازی
سايپـا تهران سپاهان اصفهان 1395/08/06 16:40 خلاصه بازی
فولاد خوزستان استقلال تهران 1395/08/06 16:40 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران صنعت نفت آبادان 1395/08/07 16:40 خلاصه بازی
سیاه جامگان نفت تهران 1395/08/07 15:00 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان استقلال خوزستان 1395/08/07 16:45 خلاصه بازی
صباي قم پدیده خراسان 1395/08/06 16:45 خلاصه بازی

هفته 11

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان 1395/09/04 16:30 خلاصه بازی
نفت تهران سايپـا تهران 1395/09/04 15:00 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان ذوب آهن اصفهان 1395/09/05 16:15 خلاصه بازی
پيکان تهران پرسپولیس تهران 1395/09/04 15:15 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز صباي قم 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
استقلال تهران گسترش فولاد 1395/09/05 16:20 خلاصه بازی
پدیده خراسان ماشین سازی تبریز 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
استقلال خوزستان سیاه جامگان 1395/09/04 17:45 خلاصه بازی

هفته 12

میزبان

گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان پيکان تهران 1395/09/12 15:30 خلاصه بازی
گسترش فولاد سپاهان اصفهان 1395/09/11 15:00 خلاصه بازی
صباي قم استقلال تهران 1395/09/11 16:20 خلاصه بازی
سیاه جامگان صنعت نفت آبادان 1395/09/12 14:30 خلاصه بازی
فولاد خوزستان نفت تهران 1395/09/11 16:40 خلاصه بازی
سايپـا تهران استقلال خوزستان 1395/09/11 15:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ماشین سازی تبریز 1395/09/12 17:15 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز پدیده خراسان 1395/09/12 15:15 خلاصه بازی
قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95 قهرمان لیگ برتر 95

 

بررسی کردن

در گذشت سینا خزایی والیبالیست

در گذشت سینا خزایی والیبالیست در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هرایرانی در گذشت …

در گذشت منصور پورحیدری

در گذشت منصور پورحیدری در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی در گذشت منصور …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *